ร่วมชุมนุมเพื่อใหญ่กระทั่งเดิมที ‘Hakuhodo’ ข้อมูลร่วมราคาทุน ‘Winter Egency’ ชกท้องแห้งสู่ Data-Driven Marketing

เป็นเยี่ยมที่ความเคลื่อนไหวเทิ่งสรรพสิ่งแวดวงโฆษณาการ พอ Hakuhodo Inc. กงสีโฆษณาอสุราเทอะทะของประเทศญี่ปุ่นข่าวสารร่วมทุนกับดัก Winter Egency เอเจนซี่โฆษณาแห่งมีความโดดเด่นณข้างการตลาดดิจิทัลต้นฉบับครบวงจรสำหรับ Winter Egency นั้น ดำรงฐานะดิจิทัลเอเจนซี่ที่เจริญอย่างต่อเนื่อง นับแต่เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2550 ช่วงปัจจุบันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ยิ่งกว่า 100 คน และมีบริการทั่วไปตั้งแต่การวางแผนวิธีพลิกแพลงการตลาด การวางแผนมีเดียพร้อมกันเจียรกับงานครีเอทีฟ เจียรจนกระทั่งการคิดค้นเนื้อหาบนบานแพลตแบบฟอร์มโซเชียลมีเดีย กับ Online Influencer โดยมีรางวัลประกันจากมาก ๆ เวที เช่น บำเหน็จ Gold prize สาขา Thailand Independent Agency of the Year 2018 จากเวที Campaign Asia (Southeast Asia)ที่ผ่านมา Winter Egency คว้ามีงานร่วมมือกับดัก Hakuhodo Group ณแหล่ ๆ โปรเจค ทั่วผู้ซื้อขนมจากที่ประเทศไทยและต่างด้าว ซึ่งงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสิ่งของ Hakuhodo Group โอกาสนี้คาดการณ์จักนำเทคโนโลยีปีก Data-Driven Marketing สิ่งของ Hakuhodo ลงมาเติมกับความคิดสร้างสรรค์ ความประจักษ์แจ้งลูกค้าในท้องตลาด และกรณีเชี่ยวชาญณงานทำการท้องตลาดในประเทศไทยสิ่งของ Winter Egency เพื่อให้สมรรถชี้แจงบริการที่ประกอบด้วยคุณค่าให้กับลูกค้าและประกอบด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง