การทำงานล่าสุด ขนมจากบริษัทกับเอเจนซี่โฆษณาชั้นยอด #Advertising #Digital #JOBS 01 – 06 Nov 2015

อัพเดทตำแหน่งหน้าที่ใหม่ที่น่ารู้ประจำวันที่ 01 – 06 เดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อที่จะดำรงฐานะโอกาสอันควรปันออกกับผู้แห่งพละมองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อจะความก้าวหน้า หรือ ผลัดกันตำแหน่งหน้าที่สถานที่ทุเลา1. บริษัท MarketingOops.com เปิดกว้างลงสมัครเพื่อนร่วมงานนวชาต 1 ตำแหน่งงาน#1. ระดับ Online Content Editor/กองบรรณาธิการข่าวสารออนไลน์ชนิด Men & Lifestyle (Full Time)2. บริษัท QUO Bangkok เปิดกว้างลงสมัครผู้ร่วมงานใหม่ 1 ตำแหน่งงาน#1. ตำแหน่ง Digital Designer (Urgently)3. กองกลาง Sansiri PCL. เปิดรับลงสมัครผู้ร่วมงานใหม่ 4 ตำแหน่งงาน#1. ตำแหน่ง Marketing Communication Manager#2. ยศ Project Sales Executive(Pattaya)#3. ระดับ Customer Service Officer#4. ระดับ Digital Media Planner4. กองกลาง Play Digital Coมันสมอง, Ltd เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานใหม่ 4 ตำแหน่งหน้าที่#1. ยศ ACCOUNT MANAGER#2. ระดับ ACCOUNT EXECUTIVE#3. ตำแหน่ง DIGITAL MEDIA SPECIALIST#4. ระดับ SENIOR CREATIVE COPYWRITER5. หุ้นส่วน WPP (Thailand) – GroupM เปิดกว้างลงสมัครเพื่อนร่วมงานนวชาต 1 ตำแหน่งงาน#1. ระดับ Senior Planner & Media Planner6. กองกลาง JetRadar เปิดกว้างสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ 1 ตำแหน่งงาน#1. ตำแหน่ง SOCIAL MEDIA CONTENT CREATIVE/COPYWRITER มองดูประกาศรับสมัครสมัครงานทั้งเพขนมจาก MarketingOops Jobsยอมประกาศรับสมัครสมัครงาน หามนุษย์ด้านดิจิตอล