ขนมจาก ‘แอน บุญกุศลสนับสนุน’ สู่ ‘Mickey Mouse Our Floating Dreams’ มนต์เสน่ห์ ‘แหลมทอง’สถานที่ดิสนีย์อีกต่างหากเห็นด้วย

“เรื่องเป็นไทย” กลายเป็นไม้คานเอียงนท์แห่งหนเป็นที่ดึงดูดด้วยกันทรงพลัง ที่แม้กระทั่งฝ่ายอสูรชนิด “ดิสนีย์” (Disney) ก็อีกทั้งสนใจ สะท้อนแจกเหลือบเห็นได้จากการสร้างสรรค์ไม้คานเทนท์ ริเริ่มจาก “แอน บุญกุศลช่วย” ตัวหลักในที่แอนนิเมชั่นเรื่อง Amphibia มาถึง Disney Shorts เรื่อง Our Floating Dreams แห่งหนนำภาพตลกดุจตลอด Mickey Mouse กับ Minnie Mouse ลงมาถ่ายทอดทางสรรพสิ่งตลาดน้ำฉบับร่างแหลมทอง ๆงานก่อสร้างคอนเทนต์ในลักษณะนี้ นับว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในที่ยุทธศาสตร์สถานที่ดิสนีย์ แชนเนล เคยประกาศเก็บครั้นพรรษา 2018 ที่ดิสนีย์ต้องการจักลงชิงชัยในสนามหญ้าวิดีโอผู้หญิงมสิริมงคลประการเต็มฝีจักร เพราะว่าส่วนใดส่วนหนึ่งคว้าทำการแจ๋กองทหารใหม่ณงานสร้างสรรค์รายการที่ตอบสนองต่อความมุ่งมาดปรารถนาสรรพสิ่งผู้ชมในแต่ละเนื้อที่ทั่วโลก โดยส่วนหนึ่งส่วนใด ตกว่า จะประกอบด้วยการผลิตไม้คานเทนท์ที่ประกอบด้วยขโมยษใน์เป็น localized งอกงามDisney Shorts ความ Our Floating Dreams มีข้อความแถว 3.46 นาที เกิดเรื่องดุจของวิถีชีวิตสรรพสิ่งพ่อค้าแม่ค้าตลาดน้ำณแหลมทอง เพราะคว้าจับ “Mickey Mouse” มารับบทบาทวาณิชจำหน่ายสับปะรด และ “Minnie” สวมบทคนขายของค้าข้าวผัด ซึ่งงานสะท้อนเรื่องครอบครองประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การพากษ์เสียงผู้แสดงเป็นภาษาไทยตลอดทั้งความ , ผู้แสดงประกอบด้วยการทักทายด้วยงานไหว้เจ้า กับใช้วาจาแหว “สวัสดีครับผม” , “ความปลอดภัยคะ” , “อาหารผัดผ่อน” , “สัปปะรด” ร่วมเจียรเพลงกอปร แห่งหนประกอบด้วยทั้งปวงยอมลูกทุ่ง กับเสียงเพลงครูร่ายรำขณะเมื่อ Amphibia เกิดเรื่องราวกับสรรพสิ่ง “แอน บุญลุ้น” วัยสาวครึ่งชาติแหลมทอง – อเมริกัน อายุ 13 พรรษา แห่งหนลุ่ยเข้าในที่แหล่งหล้าสิ่งของปราณีกึ่งบกครึ่งหนึ่งธาราหลังจากถลกกล่องดนตรีปัญหา โดยเรื่องดำรงฐานะแหลมทองคว้าสะท้อนผ่านการทรงเครื่องของแอน บุญเอาใจช่วย รวมหมดสวมสไบเฉียง คล้องบุปผชาติดอกมะลิแห่งหนข้อมือ ตกแต่งฉันเช่นกันดอกมะลิ ประกอบด้วยผิวสีน้ำมธุลีห์ ทักทายด้วยงานไหว้เจ้า และทูลคำกล่าวแหว ความปลอดภัย พร้อมกับประกอบด้วยการนำกล่าวเมนูเฉียบของไทย อาทิเช่น ผัดไทย ด้วยกัน ลาบ เข้าในใจความพร้อมด้วยด้านภายภาคหน้า จักประกอบด้วยไม้คานเทนท์สถานที่ประกอบด้วยข้อความเป็นไทยความไหนออกมาอีก จำต้องแกะรอยกันถัดจาก