วิดีโอขนมจากการทำงาน MCOTมันสมองNet New Media Forum

ครั้นวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายนที่เปลี่ยนทาง Mcot.net จัดงานโค่ง New Media Forum โดยคว้าเชิญแขกรับเชิญระดับบิ๊กด้วยกันแขกรับเชิญทางข้าง New Media ลงมาพูดคุยและพูดคุยกันในระยะเปิดงานได้ประกอบด้วยวิดีโอสัมภาษณ์พิเศษ ผู้นำสิทธิพิเศษ แพทย์เมี่ยงชีวะ ลงมารวมพูดคุยกับดักเธอศรีบุตรสาว พิจารณาสุวรรณะ์ ผู้ดำเนินรายการ MCOT DOT NET FM100.5MHz เกี่ยวงานใช้พาหะใหม่ในชั้นแดน แนวภายหน้า แถมท้ายพร้อมด้วยชีวิตินทรีย์ไฮเทคเฉพาะบุคคลสรรพสิ่งนายกยิ่งไปกว่านี้ยังได้มาอัญเชิญ เธออภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คำปาฐกถาเยี่ยมกรณีงานใช้คืนตัวนำใหม กับจังหวะทางกิจธุระ และ เค้าโครงความคิดเศรษฐกิจคิดค้นพร้อมด้วยใครพลาดการทำงานตรงนี้ Marketing Oops! ประกอบด้วยวิดีโอมาจ่ายมองย้อนไปสัมภาษณ์ผู้นำอภิสิทธิ์คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน กับดักกรณีการใช้ตัวนำใหม่ กับดักจังหวะทางงาน และแนวคิดเศรษฐกิจคิดค้น ขณะที่ 1–เธออภิรักษ์ โกษะโยธิน กับดักเหตุงานใช้ตัวนำนวชาต กับดักโอกาสมุขงาน ด้วยกันกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 2–เธออภิรักษ์ โกษะโยธิน กับดักคดีงานใช้คืนพาหะใหม่ กับดักจังหวะทางการทำงาน และกรอบความคิดเศรษฐกิจคิดค้น ในระหว่างที่ 3