สั่งไก่ออนไลน์ได้มาหลังจากนั้น กับดัก KFC Online

ถกมาหลังจากนั้น 1 อาทิตย์กับดัก KFC Online Delivery บงการไก่ผ่านเว็บไซต์ www.kfc.coมันสมองth อีกหนึ่งลู่ทางกับดักบริการ Deliveryสิ่งกลมๆมุ่งหวัง่แห่งการถกบริการ Online Deliver นี้ เพราะ KFC เห็นจรดความสำคัญสรรพสิ่งหมู่ชนออนไลน์ จึงอยากสนอง lifestyle สิ่งของหมู่ชนจัดการแบบใหม่แห่งการกำหนดอินเทอร์เน็ต เพราะด้วยจอมสั่งซื้อออนไลน์นั้น KFC กะตวาดจักประกอบด้วย order ผ่านเว็บไซต์คาด 30,000 orderดามดวงเดือน หรือว่า 10% ขนมจากงานบงการเปลี่ยนทางต่อโทรศัพท์ 1150 แห่งหนมี order กะ 3 แสน order ประกบเดือนกลุ่มเป้าหมายเนื่องด้วย KFC Online ตรงนี้ขุดเจียรแห่งหนกลุ่มคนจัดการตามอาคารสำนักงานปะปนกัน แห่งระยะวันทำงาน ส่วนกลุ่มแห่งบัญชามุขต่อโทรศัพท์นั้นอีกทั้งเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่เดิม คือ ครัวเรือนในทิวากาลดาวเสาร์อาทิตย์Source: ASTV ผู้จัดการออนไลน์