ไม่สนใจแหวเป็นอสุรีอีคอมเมิร์ซ! “HTC” ถอนตัวจาก “Tmall – JD.com” หันมาแลกเปลี่ยนพร้อมด้วยลำแข้งตัวเอง

จำต้องเห็นด้วยตวาดในท้องตลาดผึ่งผายโฟน แบรนด์ HTC สิงสู่ท่ามกลางเหตุการณ์เปล่าสู้ดีงามหลาย แม้จักประกอบด้วยสร้างโปรดักส์แบบใหม่ ๆ ออกมาสร้างสีสันแจกท้องตลาดมือจับอยู่มั่ง เสียแต่ว่าก็ไม่ไหวอุดมหรือไม่ก็มีชีวิตชีวาเทียบเท่าในที่อดีต แถมพก HTC อีกต่างหากข่าวทิศทางการงานผึ่งผายโฟนวางแหว พรรษา 2019 จักเป็นอีกเอ็ดชันษาประธานในที่การรุกตลาดผึ่งผายโฟนซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่สนนราคากลางๆ – ไฮเอนด์ ภายหลังแบรนด์คว้าเอนเอียงจากไปโหมให้การปฏิรูปผึ่งผายโฟนพิมพ์ไชนะด้วยกันการงาน VR ในช่วงที่ผ่านมาทว่า HTC ทรงไว้เหลือบเห็นต่อจากนั้นแหว…วิธีพลิกแพลงที่ไปอยู่ณระยะหลัง อีกต่างหากเปล่าก่อสร้างอธิคมรวมตัวกันทั้งณส่วนแบ่งตลาดกับทางเงินรายได้ เพราะฉะนี้ เกมใหม่ที่ HTC ตกลงใจชดใช้กู้สถานการณ์ในที่ตลาดโก้โฟนอีกครั้ง จึงเป็นกลอุบายสถานที่ดูจะสวนทางกับดักแบรนด์อื่นสักนิดสักหน่อย พร้อมด้วยการข่าวหยุดค้าขายเปลี่ยนอีคอมเไม่ร์ซรายโต้งณเมืองจีน ชนิด Tmall และ JD.com ต่อจากนั้นหันไปกำจัดผ่านช่องทางออนไลน์ของแบรนด์เองแม้ HTC จะไม่แนบอยู่ใน Top 5 ท้องตลาดสมาร์ทโฟนของไทย เสียแต่ว่ากาลครั้งหนึ่งก็ถือเป็นแบรนด์แห่งหนมีชื่อด้วยกันถูกอกถูกใจผู้ใช้ขนานใหญ่ อย่างไรก็ตาม งานเลือกล้มเลิกทางกำจัดกับอีคอมเไม่ร์ซรายใหญ่ในประเทศจีนแบบนี้ อาจสะท้อนจรดแนวกิจธุระสรรพสิ่ง HTC แหวกำลังจะกระเถิบคณะงานสมาร์ทโฟนจากท้องตลาดประเทศจีนหรือไม่ หรือไม่ก็จักหันไปใส่เกียร์โจน! เพื่อท่องงาน VR ครบถ้วนดูด รวมถึงการขยายไปสู่ 5G Hub ติดสอยห้อยตามกรอบความคิดใหม่ เนื่องจากประกอบด้วยการไม่มิดชิดประกาศการแสวงผลิตภัณฑ์เปลี่ยน Tmall และ JD.com ณจีน เจาะจงว่า วิถีทางสิ่งของแบรนด์ HTC ไม่ผิดมุ่งเน้นจากไปที่วัสดุหมู่ VR ซึ่งประกอบด้วยแนวทางขานตอบค่อนข้างดีงาม ด้านสมาร์โฟนตรงนั้นเพียงสูญจากไปจากนั้น เสียแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นก็ยังประกอบด้วยกระแสข่าวอื่นตวาด…ครอบครองเพราะว่า HTC คลอดท่าทางน้อยอกน้อยใจ แห่งหนเป็นแบรนด์กระจิดริดส่วนแบ่งการตลาดโหรงกับไม่ไหวรับงานเอื้อจากทั้งหมดอีคอมเมิร์ซทั้งหมดเทียบเท่าประการแบรนด์ระดับ Topด้านต้นเหตุแห่งหนทำเอาคาดการณ์แหว HTC จักสูญสลายกลุ่มการงานสมาร์ทโฟนสิ่งของตนเองนั้น ก็มาจากเหตุการณ์การเงินที่แบรนด์สามารถก่อเงินรายได้สิงสู่ณระดับเสื่อมถอย กระเป๋าแห้งกระฉอกสิงสู่ในภาวะขาดทุนติดต่อกันมาระยะเอ็ด หัวนอนปลายตีน South China Morning Post