หน้ากากสุขศาลา-เวชภัณฑ์ สู้ COVID-19 จาก ‘Jack Ma’ จดหัตถ์รัฐบาลไทยจากนั้น

เครื่องมือทางการแพทย์ขนมจาก‘มูลนิธิไม่คลาด็ค หมัก’ และ ‘มูลนิธิอาแคบาบา’ เพื่อเอื้อเฟื้อแหลมทองเพราะฝ่ามือวิกฤต COVID-19 ได้มาถึงหัตถ์รัฐบาลประเทศไทยแล้วในที่วันนี้(26 มีนาคม 2563)ครั้นวันที่ 19 เดือนมีนาคมที่ผ่านมา มุข ‘มูลนิธิกระชั้นชิด็ค หมัก’ และ ‘มูลนิธิอาลีบาบา’ คว้าข้อมูลแยกออก วัสดุทางการแพทย์ปันออก 4 แดนในที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กับไทย มีหน้ากากสถานีอนามัย 2 ล้านชิ้น คณะพิจารณางัววิด-19 150,000 คณะ เหล่าดูแลงานติดเชื้อ 20,000 เหล่า กับหน้ากากดูแลงานติดเชื้อ 20,000 เหล่าเพราะว่างานปันออกเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ดังที่กล่าวมาแล้วที่ยกให้รัฐบาลแหลมทอง ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 500,000 สิ่ง พวกพิทักษ์ (Protective Suits) 50,000 เหล่า เพราะมีเทศมนตรีสรรพสิ่งลาซาด้า แห่งระดับคนกลางมูลนิธิไม่คลาด็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา ดำรงฐานะผู้ยกให้