สลับตัวแม่ทัพ! “หัวเว่ย ด้าวประเทศไทย” รังสฤษฏ์ “เอเบล เติ้ง” CEO มนุษย์ใหม่ รบพุ่งการสู้รบสมาร์ทโฟน – เจริญงาน

ช่วงนี้ เหลือแหล่หน่วยงานรีบเคลื่อนการงานอย่างมาก แล้วจึงไม่น่าตลึงสมมติว่าขณะนี้จะประกอบด้วยงานเกลี่ย เคลื่อนระดับเทศมนตรีใหม่ ๆ กันแหล่ที่ รวมทั้ง “หัวเว่ย ประเทศแหลมทอง” ที่ปัจจุบันคว้าข่าวรังสรรค์ CEO คนใหม่ “เอเบล เติ้ง” เพื่อที่จะสอดส่องวิธีพลิกแพลง แนวงานดำเนินการงาน ด้วยกันผลประกอบการสิ่งของกงสี หมายรวมพัฒนางานนวชาต ๆ ในประเทศแหลมทองเกี่ยวกับ เอเบล เติ้ง คว้าร่วมงานกับหัวเว่ยเป็นครั้งแรกแห่งตำแหน่งวิศวกร จากนั้นก็ได้รับระดับเฒ่าอีกหลากหลายตำแหน่งณกงสี รวมทั้ง เจ้าสำนักฝ่ายการดูแลให้คำปฏิญาณ เจ้าสำนักฝ่ายงานสั่งการระหว่างชาติ ประจำศรีษะเว่ยภูมิภาคแอฟริกาอาคเนย์ สำคัญบุคลากรสั่งการประจำที่ทำการอาฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสอดส่องกิจจานุกิจของมากมายแดนณถิ่น ตลอดอีกทั้งคุ้นชินจัดการแห่งหนสนญ. ใน บุรีซวดเซิ่นมังสวิรัติิ้น ในระดับเลขานุการสำคัญทิศงานว่าการถิ่น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการบุรีสถานที่มีประสาความเป็นอยู่ไม่ธรรมดาๆด้วยกันประเทศขนาดย่อม ตลอดจนสอดส่องจัดการกงสีในเครืออีกเหลือแหล่กองกลางก่อนเข้าไปยอมรับระดับ CEO สรรพสิ่งศรีษะเว่ย แหลมทอง เอเบล เติ้ง ดำรงตำแหน่งครอบครองผู้ดูแลวงจรข่ายโทรคมนาคมสรรพสิ่งหัวเว่ย แหลมทอง ตั้งแต่จันทร์พฤษภาคมพรรษา 2561 พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญณอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยาวนานแหล่ทศวรรษ เอเบล เติ้ง แล้วก็มีบทบาทประธานแห่งความสำเร็จสรรพสิ่ง หัวเว่ย ประจำถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกพร้อมด้วย“อิฉันประกอบด้วยความแข็งขันที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายังการใช้งานทั้งหมดชั้นเพื่อจะทั้งหมดกลุ่มคน ทุกครอบครัว กับทั้งปวงหน่วยงาน เพื่อที่จะเดินเครื่องแหล่งหล้าอัจฉริยะที่เกี่ยวโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ ศรีษะเว่ยดำเนินธุรกิจในประเทศประเทศไทยมายาเวียนาปักษินว่า 20 พรรษา อีฉันจะสร้างอนาคตอัจฉริยะแห่งหนทุกสิ่งเชื่อมต่อห้ามประการเจริญร่วมกับทุกพื้นที่ส่วน เพื่อสนับสนุนไทยไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0” เธอเติ้ง ทูล