หรือจะไม่รอด!! ‘Honestbee’ สตาร์ถักัพด้าน Groceries Delivery ประกาศล้มเลิกให้บริการแห่งไทยชั่วคราว มีผล 22 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูตรงนี้

ดูเหมือนจะข่าวลือจักไม่ต้องสงสัยถึงเหตุการณ์ทางงานสถานที่ไม่รบบริสุทธ์สรรพสิ่ง ‘Honestbee’ สตาร์ถักัพผู้ให้บริการ Groceries Delivery ไม่มีเงินจำต้องทยอยเลิกกิจการที่มากมายแดน รวมถึงปัจจุบันที่ไทยแห่งได้ข้อมูลยุติงานให้บริการชั่วครู่ มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป พระขนองเปิดให้บริการได้มาพาง 2 ปีก่อนหน้าตรงนี้มีข่าวสารแพร่สะพัดลงมาสักพักตวาด Honestbee กำลังหกสิงสู่ในที่สถานการณ์แห่งแย่มากหลาย เพราะขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างแรง จนกระทั่งพ้นไปค่าจ้างรายเดือนซื้อบุคลากร , มีปัญหาค้างซื้อเงินแบ่งออกคู่ค้าขายล่าช้า และทยอยเลิกกิจการในที่มากด้าว อาทิเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย เป็นต้น รวมทั้งยังมีข่าวลืออีกดุ มุขผู้บริหารสรรพสิ่ง Honestbee ความแข็งแรงควานหาผู้ลงมาซื้อภารกิจทาบนอกจากไทยหลังจากนั้น Honestbee ก็ได้ข่าวเลิกล้มให้บริการในที่มาเลเซีย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม 2562 เช่นเดียวกันHonestbee เป็นสตาร์ถักัพเรื่องเดิมขนมจากตั้งของ Joel Sng , Isaac Tay และ Jonathan Low ครั้นวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ใน ด้าวประเทศสิงคโปร์ เริ่มแรกจากการให้บริการ Groceries Delivery งานส่งสินค้าขนมจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ก่อนจักคลายสู่บริการส่งอาหาร ด้วยกันบริการซักรีด เพราะยิ่งไปกว่านั้นไปสิงคโปร์หลังจากนั้น อีกทั้งมีการงานในที่ ฮ่องกง , ไต้หวัน , มาเลเซีย ,ประเทศฟิลิปปินส์ , ประเทศญี่ปุ่น และไทยจะอย่างไรก็ตาม นับแต่หัวปี 2562 ทาง Honestbee จำต้องประสบปัญหาทางการเงิน ด้วยกันริเริ่มข้อมูลเกลี่ยแผนงานครั้งเทอะทะ พร้อมด้วยการทยอยเลิกบริการส่งของกิน และบริการซักรีด เหลือหลอเก็บพางกิจธุระหลักเขต นั่นรวมความว่า บริการส่งของจากซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงทยอยปิดกิจการในมากมายประเทศ