มาดู Google Trends กับ Coronavirus และ Covid-19

แม้ว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) จักเพิ่งจะข่าวสารแจกงัวโตน่าไวรัส (Coronavirus) ไม่ก็โคตัก-19 (Covid-19) ปันออกเป็นโรคกระจัดกระจายโย่งสุดยอดพอเปล่ากี่วันที่ผ่านลงมา เสียแต่ว่าความตื่นตัวบนบานแหล่งหล้าออนไลน์เกี่ยวพันวัวโรน่าเชื้อโรค (Coronavirus) ไม่ก็โคตัก-19 (Covid-19) นั้นได้ดำเนินมาครู่หนึ่งจากนั้น วันนี้ตุงเรียจะนำพาไปดู Google Trends ที่จะบ่งบอกถึงอย่างจดความตื่นตัวสิ่งของสาธารณะชน ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ประกอบด้วยดามโรคภัยไข้เจ็บการบังเกิดนวชาตประการวัวโพง-19 (Covid-19) เปลี่ยนการเสริชบนบาน Google หมายเหตุ: ข่าวแห่งหนดีฉันกว้านลงมานำเสนอครอบครองประกาศขนมจาก Google Trends ต่อหน้า Contents hide 1 ความโอนเอียงงานเสริชเกี่ยวพัน Coronavirus ทั่วโลก 2 Google Trends เกี่ยวข้องโควิด-19 ในประเทศไทยแบ่งติดสอยห้อยตามวาจาแสวง 2.1 วาจาแสวง: 2.2 ยุค: 2.3 แนวโน้มงานเสริชเกี่ยวพัน “โคป่องควร” ในที่ไทย 2.4 จังหวัดแห่งหนแสวงเกี่ยวพัน “โคป่องน่าจะ” เต็มแรงแรงกล้าณประเทศไทย 2.5 คำเสาะหาเกี่ยวข้อง “โคป่องน่าจะ” สถานที่ไม่ผิดเสาะหาเต็มแรงสุดโต่งณแหลมทอง 2.6 วาจาเสาะหา: 2.7 กาลเวลา: 2.8 แนวโน้มงานเสริชเกี่ยว “วัววิด-19” ณไทย 2.9 บุรีแห่งหนเสาะหาเกี่ยวข้อง “โคโพง-19” เต็มแรงแรงกล้าแห่งแหลมทอง 2.10 คำเสาะหาเกี่ยว “โคโพง-19” ที่ถูกเสาะหาเต็มที่สุดโต่งแห่งประเทศไทย 3 Google Trends สรรพสิ่งประเทศไทยโดยรวมณเดี๋ยวนี้ 4 ลงมาเรียนรู้เรื่อง Digital Marketing ไปด้วยกัน ความโน้มเอียงการเสริชเกี่ยวข้อง Coronavirus ทั่วโลก trendsมันสมองembed.renderWidget(“US_cu__P7l0HABAABprM_en”, “fe_line_chart_877a1698-6d62-4765-87ac-674c21996265”, “guestPath”:”https://trendsมันสมองgoogle.com:443/trends/embed/”); จักมองเห็นตวาดตั้งแต่ตอนวันเพ็ญกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ความโอนเอียงการเสริชแห่งประเด็นเกี่ยว Coronavirus ทั่วโลกก้าวกระโดดสูงขึ้นค่อยๆ และวันเพ็ญเดือนมีนาคมก็แตะต้องแต้มเลิศในที่การเสริชบน Google Trends ซึ่งก็ลงความว่าคะแนน 100 บริบูรณ์ ซึ่งเรียกคว้าว่าสูงเป็นประวัติการณ์ Google Trends เกี่ยวข้องวัวโพง-19 ในประเทศประเทศไทยจำแนกติดสอยห้อยตามวาจาแสวง คำสืบเสาะ: งัวป่องน่าจะ กาลเวลา: 90 วันที่ผ่านมา ความโน้มเอียงการเสริชเกี่ยวข้อง “งัวโตควร” ณประเทศไทย trends.embed.renderExploreWidget(“TIMESERIES”, “comparisonItem”:[“keyword”:”โคโตน่า”,”geo”:”TH”,”time”:”today 3-m”],”category”:0,”property”:””, “exploreQuery”:”date=today%203-m&geo=TH&q=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2″,”guestPath”:”https://trendsมันสมองgoogleมันสมองcom:443/trends/embed/”); จากตารางรายการจักเหลือบเห็นตวาดคำสืบเสาะ “วัวโตน่า” พีคแรงกล้าแห่งช่วงปลายเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงเดี่ยวกับดักแห่งหนประเทศจีนประกาศปิดเมืองอู่เรือฮั่นซึ่งเป็นต้นกำเนิดสิ่งของเชื้อโรคและชินครอบครองใจกลางสิ่งของงานแพร่เชื้อในที่ระยะนั้น หลังจากนั้นการสืบเสาะก็ค่อยๆ ลดความตื่นตัวลงตามลำดับ จังหวัดแห่งหนเสาะหาเกี่ยวพัน “วัวโรน่า” จังตกขอบแห่งไทย trendsมันสมองembed.renderExploreWidget(“GEO_MAP”, “comparisonItem”:[“keyword”:”วัวโรควร”,”geo”:”TH”,”time”:”today 3-m”],”category”:0,”property”:””, “exploreQuery”:”date=today%203-m&geo=TH&q=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2″,”guestPath”:”https://trendsมันสมองgoogleมันสมองcom:443/trends/embed/”); ขนมจากชาร์ตจะมองเห็นตวาด “จังหวัดเชียงใหม่” ด้วยกัน “เมืองหลวงเทวะมหาเมือง” ตกว่าสนใจกับคำสืบเสาะ “งัวโรควร” เต็มแรงสุดโต่งในประเทศ โดยใกล้เคียงกันที่คะแนน 100 ขนมจาก Google ซีกที่คว้าคะแนนถัดลงมามาตกว่า “ชลบุเรียว” สถานที่ 86 แต้ม วาจาสืบเสาะเกี่ยว “โคป่องน่า” ที่ไม่ผิดแสวงเต็มแรงตกขอบณแหลมทอง trendsมันสมองembed.renderExploreWidget(“RELATED_QUERIES”, “comparisonItem”:[“keyword”:”งัวโรน่าจะ”,”geo”:”TH”,”time”:”today 3-m”],”category”:0,”property”:””, “exploreQuery”:”date=today%203-m&geo=TH&q=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2″,”guestPath”:”https://trends.google.com:443/trends/embed/”); คำพูดแสวง: งัวโพง-19 กาลเวลา: 90 วันที่ผ่านลงมา ความโอนเอียงการเสริชเกี่ยว “โคโพง-19” แห่งแหลมทอง trends.embed.renderExploreWidget(“TIMESERIES”, “comparisonItem”:[“keyword”:”โคโพง 19″,”geo”:”TH”,”time”:”today 3-m”],”category”:0,”property”:””, “exploreQuery”:”date=today%203-m&geo=TH&q=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%2019″,”guestPath”:”https://trendsมันสมองgoogleมันสมองcom:443/trends/embed/”); มั่นเหมาะว่าชื่อโรคภัยไข้เจ็บ “โคตัก-19” นั้นดำรงฐานะชื่อสถานที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งตั้งขึ้นแห่งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ความโอนเอียงสรรพสิ่งการแสวงแล้วจึงเพิ่งจะเริ่มขึ้นแห่งวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ กับค่อยๆ สูงขึ้นไม่รีบร้อน ไม่มีเงินลงมาพีคในที่ช่วงวันเพ็ญมีนาคมสถานที่แต้ม 100 ซึ่งดำรงฐานะคะแนนระดับสูงสุดๆจาก Google แสดงให้เห็นจดการฝักใฝ่สรรพสิ่งผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสถานที่มีต่อโรคตรงนี้ในที่ขั้นสูงเต็มที่ จังหวัดที่สืบเสาะเกี่ยว “โควิด-19” เต็มแรงสุดโต่งณประเทศไทย trendsมันสมองembedมันสมองrenderExploreWidget(“GEO_MAP”, “comparisonItem”:[“keyword”:”งัวตัก 19″,”geo”:”TH”,”time”:”today 3-m”],”category”:0,”property”:””, “exploreQuery”:”date=today%203-m&geo=TH&q=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%2019″,”guestPath”:”https://trendsมันสมองgoogleมันสมองcom:443/trends/embed/”); จากชาร์ตพานพบแหว “ระนอง” ดำรงฐานะจังหวัดแห่งหนพบแหวประกอบด้วยงานเสาะอยู่ขั้นสูงมากแห่งหนคะแนน 100 “เมืองใหญ่เทวดายิ่งใหญ่นคร” สิงสู่ในที่ชั้นที่ 5 ที่คะแนน 76 คำพูดเสาะหาเกี่ยว “โคตัก-19” ที่ถูกสืบเสาะเต็มที่แรงกล้าณแหลมทอง trends.embedมันสมองrenderExploreWidget(“RELATED_QUERIES”, “comparisonItem”:[“keyword”:”วัววิด 19″,”geo”:”TH”,”time”:”today 3-m”],”category”:0,”property”:””, “exploreQuery”:”date=today%203-m&geo=TH&q=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%2019″,”guestPath”:”https://trends.googleมันสมองcom:443/trends/embed/”); Google Trends ของประเทศไทยโดยทั่วไปณปัจจุบันนี้ ด้วยเหตุที่ประกาศดังที่กล่าวมาแล้วออกมาตรงๆกับดักวันที่ 16 มีนาคม 2563 นอกเหนือจากคำเสาะหาที่ข้องแวะกับ “ล็อตเตอรี่” ซึ่งค่อนข้างดำรงฐานะพื้นที่ของคำแสวงยอดฮิตจากนั้น จะมองเห็นว่าคำพูดแสวงสถานที่เหลือหลอล้วนประกอบด้วยความสัมพันธ์กับดัก “โคโพง-19” ทั้งมวล