“Dataset Search” ครบครันใช้! เครื่องอุปกรณ์เสาะแสวงข้อมูลปลายลึกจาก “Google” เซิร์ชหนเดียวได้ผลครอบครองชุด

กะ 1-2 ปีก่อน “Google” เคยชินเปิดเผยดุพละพัฒนาพวกเครื่องอุปกรณ์ “Dataset Search” เพื่อเป็นเสิร์ชนอนจินวางอำนวยความสะดวกในงานสืบหาข่าวสารริมดึ่ม เครื่องใช้ไม้สอยดังที่กล่าวมาแล้วจะลุ้นแก้ปัญหาคดีข่าวสารกระจาย เพราะว่าเซิร์ชหนผู้เดียวก็จักพบพานผลภาพร่างเหล่าข้อมูลขึ้นไปมาทันที เรียกหาแหวเป็นคดีเรียกร้องของทั้งหมดนักการตลาด นักโฆษณา และนักค้นคว้าเป็นอย่างมากและในเวลานี้ Google ประกาศแหว Dataset Search ครบครันใช้งานแล้ว! โดยมีกองข่าวสารยิ่งกว่า 25 ล้านกองตั้งแต่ตอนเบต้า ซึ่งไม่ไหวมีเพียงข้อมูลแห่งหนแข็งตัวอักษร แต่อีกทั้งรวมถึงเสียงด้วยกันทิวภาพจำนวนมากด้วย ด้วยกันภายหลังข่าวสารเริ่มจากนั้น Dataset Search ก็จักถูกพัฒนาให้ครบถ้วนใช้งานผ่านเวอร์ชันยาเรือมือถือได้มาอีกด้วยอย่างไรก็ตามจากการไม่มิดชิดสรรพสิ่ง Google ระบุตวาด ความที่มีเท้าหน้าลงมาใช้ค้นหาเสมอ ๆ ที่ระยะแรกของการทดสอบ เป็นต้นว่า education, weather, cancer, crime, soccer และ dogs ที่มา : Social Media Today, Tech Crunch