สมัคร Google Analytics และเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ง่ายๆใน 7 ขั้นตอน

Google Analyticsเรียงความที่แล้วฉันได้ทำความรู้จักกับดัก Google Analytics ห้ามจรหลังจากนั้น บทความตรงนี้ฉันจะลงมาเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics ตั้งแต่กระบวนการการลงสมัครกัน แม้พร้อมจากนั้นทำตามจรครบถ้วนๆกักคุมเลยนะคะ Contents hide 1 กระบวนการลงสมัคร Google Analytics 1.1 1. จรอีกทั้งเว็บไซต์ google.com/analytics 1.2 2. เซ็นเข้าชดใช้ 1.3 3. Sign up 1.4 4. Create account 1.5 5. เลือกชนิดสรรพสิ่งงานสืบหา 1.6 6. ตั้งค่า Property 1.7 7. จดกับวาง Tracking ID ลงบนเว็บไซต์ 2 มาเรียนรู้ความ Digital Marketing เจียรพร้อมกัน กระบวนการสมัคร Google Analytics 1. ไปอีกต่างหากเว็บไซต์ googleมันสมองcom/analytics 2. ลงนามเข้าไปใช้ ลงสมัคร Google Analytics ภายหลังกดลงนามเข้าชดใช้ (Sign in to Analytics) จะเห็นหน้าต่างเช่นนี้ขา 2.1 ด้วยคนแห่งประกอบด้วยสมุดบัญชี Gmail สิงสู่จึ่งทำการเซ็นเข้าใช้คืนอีกด้วยสมุดบัญชี Gmail ตรงนั้นได้พ้นคะ 2.2 เนื่องด้วยมนุษย์แห่งหนอีกต่างหากปราศจากบัญชี Gmail ก็สามารถสร้างได้ให้เปล่าเพราะว่าคลึงแห่งหน “สร้างสมุดบัญชี” จ๋า แล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อลงสมัครบัญชี Gmail แล้วจับบัญชีแห่งหนอีฉันสมัครแล้วมาลงนามติดตามข้อความ 2.1 คว้าเลยคะ 3. Sign up พอเซ็นเข้าใช้คืนได้ผลจากนั้น ฉันจักเห็นสีหบัญชรเช่นนี้ มอบกดปุ่ม Sign up ได้มาเลยคะ 4. Create account พอนวด Sign up แล้วจักพบสิงหบัญชรตรงนี้ขา ชื่อเสียงเรียงนามสมุดบัญชีไม่ก็ Account name ไม่จำเป็นจำต้องดำรงฐานะชื่อเสียงเรียงนามสรรพสิ่งเว็บไซต์แห่งหนดีฉันมุ่งหมายประดิษฐาน Google Analytics ก็ได้นะคะ เพราะเอ็ด account อาจจะจัดการสอดส่องดูแลได้มามากเว็บไซต์คะ คงจะใช้คืนชื่อเสียงเรียงนามหุ้นส่วนที่ดำรงฐานะเจ้าของเว็บนบานศาลกล่าวั้น ซึ่งถัดไปอีฉันสามารถสร้าง property ของเว็บอื่นๆ ภายใต้ account เดียวกันนี้คว้า ไม่จำเป็นต้องก่อสร้าง account นวชาต ตัวอย่างเช่น บริษัทพองเรียถือครองเว็บไซต์ 5 เว็บไซต์ อีฉันก็ตั้งชื่อ account ดุ Noria Digital แล้วถัดไปเวลาดีฉันประดิษฐาน Google Analytics มอบรวมหมด 5 เว็บ ฉันสามารถประดิษฐานภายใต้ account เดียวกันได้มาพ้นขา โดยหนึ่ง account สามารถสอดส่องดูแลคว้าบริบูรณ์ถึง 50 property ภายหลังขนานนามสำเร็จหลังจากนั้นอีฉันก็เคลื่อนที่ลงกดปุ่ม Next คะ 5. เลือกคัดชนิดสิ่งของงานสืบหา จากนั้นอีฉันจักพบเห็นสิงหบัญชรย้อนถามดุดีฉันเรียกร้องจักสืบหาอย่างไร ฉันก็เลือก Web หลังจากนั้นนวด Next ขา 6. ตั้งค่า Property ครั้นอีฉันเขียนเติมข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงนวด create จักพบเห็นหน้าตาหลักกับเงื่อนปมคะ นี้สมรรถเปลี่ยนภาษามนุษย์ให้ดำรงฐานะภาษาไทยได้นะคะ หลังจากศึกษาหลักเกณฑ์กระยาเลยจากนั้น ฉันก็คลิ๊ฐานแล่นเรือสี่เหลี่ยมจี๊ดๆ 2 กล่อง หลังจากนั้นนวด I accept อีฉันจะไปสู่ใบหน้า Admin คะ 7. คัดลอกกับแปะ Tracking ID ยอมบนบานเว็บไซต์ ใบหน้านี้จะเกี่ยวข้องที่เรียกแหว Tracking ID สิงสู่ ดีฉันจำเป็นต้อง copy รหัสตรงนี้ไปวางไว้ทั้งหมดหน้าตาในเว็บไซต์สรรพสิ่งอีฉัน แม้ใครแห่งใช้คืน wordpress อยู่หลังจากนั้นสามารถติดตั้งปลั๊กไฟอินแห่งช่วยดีฉันตั้ง Tracking ID ให้เว็บสรรพสิ่งดีฉัน โดยแห่งฉันไม่ต้องเสียเวลาแหมะ code ทีละเค้าหน้าบนเว็บไซต์ดีฉันขา หลังจากที่ฉันประดิษฐาน Tracking ID สุภาพจากนั้น ถัดไปฉันก็รอเวลาเพื่อให้ Google อัพเดทข่าวสารของดีฉันจ๋า ขบวนการสมัครด้วยกันเชื่อมต่อเว็บไซต์อีฉันกับ Google Analytics ไม่ได้เลวชนิดแห่งนึกดูหรือไม่คะ ด้วยเรียงความต่อไปอีฉันจะมาทำความรู้จักกับดักเสนอต่างๆที่ Google Analytics ห้ามจ๋า อย่าเลอะเลือนคลึงแกะรอย Facebook fanpage ของ Noria ไว้ยอมรับข้อมูลดีๆจากอีฉันนะคะ