Google Ads Certifications รับรองความเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google AdWords

Google Ads Certifications หรือไม่ก็หนังสือรับรองGoogle Ads ถือเอาว่าอย่างไร สำคัญยังไง Google Ads Certifications หรือวุฒิบัตรGoogle Ads สำเร็จรับรองชำนัญพิเศษแห่ง Google มอบให้กับบุคคลแห่งบ่งบอกถึงถึงความรู้และข้อความเชี่ยวชาญในที่งานบริหารแคมเปญสรรพสิ่ง Google Ads รวมหมดในที่ระดับพื้นฐานกับขั้นสูง โดยที่บุคคลที่สอบผ่านด้วยกันมีหนังสือรับรองสิ่งของ Google จักบ่งบอกถึงดุ Google ยอมรับบุคคลนั้นในที่ขั้นผู้ชำนาญพิเศษข้างการโฆษณาออนไลน์ ซึ่งวุฒิบัตรสรรพสิ่ง Google Ads นั้นแบ่งออกเป็น 5 ชนิดพร้อมกัน โน่นรวมความว่า Google Ads Search Certification, Google Ads Display Certification, Google Ads Video Certification, Shopping ads Certification ด้วยกัน Google Ads – Measurement Certification คณะทำงานสิ่งของนูนเรียกหา็คว้าประกอบด้วยการสอบด้วยกันมีกรรมสิทธิ์ประกาศนียบัตรขนมจาก Google พร้อมด้วยอีกด้วย ข้างล่างตรงนี้ดำรงฐานะต้วอจี่วุฒิบัตรโปร่งใสใบที่ดินคณะของนูนเเรียวยได้มาสอบที่ปีที่ผ่านมา ดังที่หนังสือรับรองสิ่งของ Google Ads แก่สิงสู่คว้าแค่ทีเว้น 1 ปีดังนั้นฉันแล้วจึงจำเป็นจะต้องมีการสอบที่ทุกๆปีเพื่อที่จะอัพเดทความฉลาดด้วยกันเทคโนโลยีใหม่ๆสิ่งของ Google —