กะทันหัน!!! สุเมธ รักษาการมีชัยชนะธรรม ลาออกขนมจาก ‘สะอาดสะอาด งานร่อนประเทศไทย’

มีเสนอข่าวสารจาก กงสี การเหินไทย จำกัด(มหาชน)ตวาด วันนี้(12 ประกอบด้วยมันสมองค.63) ‘สุเมธ ดำรงชัยธรรมะ’ ได้ยื่นรายงานลาออกจากวรรณะ ‘กรรมาธิการเจ้าสำนักเทิ่ง (บริสุทธ์บริสุทธ์)’ คว้านูนจดหมายลาออก โดยจักมีภายใน 1 จันทร์ หรือวันที่ 11 เมษายน 2563ส่วนต้นเหตุสิ่งของการอำลาออกลูกนั้นยังพ้นไปงานไม่มิดชิดอย่างเป็นทางการ โดยระหว่างนี้ทางการบินไทยได้รังสฤษฏ์ ‘จะเรื้อฤศฏ์ พาราพันธกุล ‘ รองลงมาจากปลัดกระทรวงการเงินกลุ่มการงานข้างรายจ่ายและหนี้สิน หนึ่งที่กรรมาธิการงานเหาะไทยขึ้นครอบครองรักษาการตำแหน่งบริสุทธ์ดีงาม ซึ่งข้อคิดเห็นแห่งจำต้องรีบปฏิบัติการ ก็ถือเอาว่า การก่อแผนปรับปรุงองค์กร ด้วยกันมาตรการช่วยเหลือที่เหตุการณ์ไวรัสโคตัก-19