“dtac” รังสฤษฏ์ “เมี่ยงมัด เมห์โตทเลิก” นั่งเก้าอี้ CEO มนุชใหม่ ทำแทน “อเล็กซานดรา ไรช์” มีผล 1 ก.พ.ตรงนี้

คณะกรรมการสรรพสิ่งบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเสียหลัก็ส คอมมูนิเคชั่น กำหนด (มหาชน) หรือว่า dtac ได้มาข้อมูลรังสฤษฏ์ “นายเมี่ยงรัด เมห์โรทรา” ให้นั่งประธานพนักงานว่าการของ dtac โดยความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้วจักมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบัน อธิปชามัด ดำรงตำแหน่ง สำคัญพนักงานจัดการ ของตะแคงเลนอร์ เมียนมาร์ ทั้งนี้ นายชารัดจะสารภาพวรรณะสืบทอดจากอนงค์อเล็กซานดรา ใดช์ ซึ่งตัดสินใจที่จะมองหาจังหวะแห่งท้านวชาตต่อไปเรื่องตรงนี้ หัวหน้าบุญกุศลชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ dtac กล่าวว่า เกล้าผมยินดีที่คุณเมี่ยงรัด จักเข้ามารับสารภาพวรรณะประธานเจ้าหน้าที่ว่าการคุณใหม่สิ่งของ dtac เธอชารัดเองคร่ำหวอดอยู่ที่แวดวงการทำงาน กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมณมากท้องตลาด แห่งหนประกอบด้วยการแข่งขันรุ่งเรือง ผมเชื่อมากตวาด เธอชารัดจักสมรรถนำนำเมธา กรณีชำนาญ ความช่ำชองแห่งมีลงมา เอาธุระ dtac กับสร้างสรรค์บริการแห่งดีตกขอบเพื่อผู้ซื้อ กระผมจะให้การช่วยเหลือคุณชารัดและพวกผู้บริหารของ dtac ทุกท่านอย่างเต็มที่ เพื่อจะเคลื่อนงานด้วยกันสร้างผลประกอบการแห่งหนเวลานี้กำลังเดินไปได้มาด้วยดีให้บริบูรณ์เจริญกับเข้มเเข็งประกบจร“ซีกคุณอเล็กซานดราได้แจกคำสัญญาขนมจากอารมณ์ทางใจวางดุ จักเปล่าจอดสร้างอันแห่งหนเที่ยงตรงด้วยกันบริสุทธ์ตกขอบจ่ายกับผู้ซื้อสิ่งของอีฉัน และสนับสนุนนำพา dtac ที่ตอนการเปลี่ยนเปลี่ยนที่ประธานท่ามกลางการชิงดีชิงเด่นทางการท้องตลาดที่ท้าทาย ในนามของคณะกรรมการกงสี ผมตาขอขอบคุณคุณอเล็กซานดรา เนื่องด้วยอธิคมที่ก้องกังวานผ่านผลการดำเนินงานข้างการเงิน ความก้าวหน้าสรรพสิ่งสนนราคาหุ้น ด้วยกันเสียงชื่นชมแห่งผู้บริโภค พนักงาน กับองค์การองค์กรแตกต่างมีให้กับดัก dtac เกล้าผมมั่นใจครับตวาด เรามีพื้นฐานที่มั่นคงที่จักจรรโลงจ่ายเกิดงานก้าวหน้าสิ่งของ dtac ประการยั่งยืนประกบไป”ด้าน นายชารัด กล่าวว่า เกล้าผมรู้ใจเต้นแห่งได้มากลับปฏิบัติการในประเทศประเทศไทยอีกครั้ง กับคว้าร่วมงานกับคณะทำงานของ dtac ที่แจกคำสัญญาไว้ตวาด จะไม่หยุดที่จะปรับปรุงบริการด้วยกันคุณภาพเครือข่ายให้กับผู้บริโภคสิ่งของเรา ผมประจักษ์บริสุทธ์ตวาดนี่เป็นช่วงๆระยะเวลาที่ประธานอุดมแห่งหน dtac จะจำต้องมีส่วนร่วมณการดุนเป้าประสงค์สรรพสิ่งเศรษฐกิจด้วยกันสังคมดิจิทัลสิ่งของไทย กับกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสรรพสิ่งความเพียรพยายามนี้ณการลุ้นแจกลูกค้าเชื่อมต่อกับดักชิ้นที่ประธานสุดขอบที่ชีวิตินทรีย์สรรพสิ่งพวกเขาสำหรับประวัติการทำงานของหัวหน้าชารัด ได้มาร่วมงานกับเทโคลนตมอร์ตั้งแต่ชันษา 2551 เพราะว่ารับสารภาพตำแหน่งสำคัญณระดับว่าการณมากด้าวทั่วทวีปเอเชีย ซึ่งหมายรวมการดำรงตำแหน่งประธานพนักงานว่าการของเทตมอร์อินเดีย และฐานันดรช่วงปัจจุบันครอบครองสำคัญพนักงานจัดการ สรรพสิ่งเอียงโคลนตมอร์พม่า ยิ่งไปกว่านี้ นายเมี่ยงมัดยังคุ้นชินดูแลสายงานด้านการขจรขจายสินค้าในตลาดทุกทวีปเอเชียด้วยกันอยู่สิงสู่ในประเทศไทย ก่อนที่หัวหน้าเมี่ยงรัดจะลงมาร่วมงานกับเอียงโคลนตมอร์ นายเมี่ยงรัดชินดำรงตำแหน่งประธานณบริษัทอีริคดั้ง เครื่องปรับอากาศซวดเซล บีพีเล็กลเอียงเลคอมณอินเดียเช่นกัน เพราะ หัวหน้าชามัดสิ้นสุดการหาความรู้ข้างวิศวกรรมไฟฟ้าในชั้นปริญญาตรีจาก Pune University ด้วยกันปริญญาโทณสาขางานบริหารข้างการตลาด ด้วยกันเพื่อสำเร็จขอบพระคุณในความแข็งขัน ทุ่มเท เพื่อจะเอาใจใส่ dtac ณช่วงที่ผ่านมาขณะที่ นางอเล็กซานดรา ไหนช์ กล่าวว่า อีฉันกล่าวลา dtac จรเช่นกันความรู้สึกชื่นชมในสรรพสิ่งที่ชาวเราได้มาสร้างสมคบคิดไม่มีเงินบรรลุเป้าหมายประธาน ที่ระยะเอ็ดพรรษาเศษหนึ่งส่วนสองที่ผ่านมา พวกเราสมรรถบริหารว่าการตอนเปลี่ยนผ่านแห่งประธานจากระเบียบให้สัญญาประทานบัตร เจียรสู่ระบบประทานบัตรที่การดำเนินการลูกคลื่นความถี่ ยิ่งไปกว่านี้ หมู่เราอีกทั้งร่วมอารมณ์ทางใจเป็นเลิศณการก่อสร้าง dtac จ่ายกลับมาแข็งแกร่งขึ้นไปอีกครั้ง วันนี้ การทำงาน dtac กำลังวังชาดำเนินไปณหลักที่ถูกต้องกับครบถ้วนที่จะเจริญต่อไปวันข้างหน้า อีกด้วยอุดมการณ์แห่งหนยึดมั่นที่ประโยชน์สิ่งของผู้ซื้อและความมุมานะในการพัฒนาความช่ำชองปีกข่ายงานอย่างต่อเนื่อง การได้ร่วมงานกับดักพวก dtac และองค์การหน่วยงานแตกต่าง ๆ ในประเทศประเทศไทย จึ่งเป็นประสบการณ์แห่งเป็นเลิศสรรพสิ่งอีฉัน กับดีฉันเองก็มีความรู้สึกดีงามกับดักช่วงที่คว้าปฏิบัติการในประเทศแหลมทองซึ่งครอบครองประเทศที่สวยงาม ต่อจากนี้ ดีฉันไตร่ตรองตวาด จรดกาลเวลาจากนั้นแห่งหนเราจะสอดส่ายและทำความเข้าใจเพื่อเก็บเกี่ยวความช่ำชองนวชาต ๆ ถัดไป