บาดเจ็บตรงนี้จำได้จนตาย! “Cambridge Analytica” ทำพิษ “Facebook” ถูกปรับมาก 155,000 เลี่ยนบาท พ่วงอีก 6 เงื่อนปม

สมมติว่ายังเมื่อระลึกห้ามได้ Facebook เคยประกอบด้วยข้อเสนอแนะมากกระฉ่อนเนื้อความ “Cambridge Analytica” ที่วางธุระปันออกกงสีพินิจพิจารณาข่าวสารทางการเมืองเข้าถึงข่าวสารผู้บริโภคกระทั่ง 87 กล้อนบัญชี เพื่อจะประโยชน์ทางการหาเสียงณประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ว่าความดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งบังเกิดตั้งแต่หัวปี 208 จักทำให้ “ภูต์ก ซักถามเคอร์เบิร์ก” จำต้องเข้าแยกออกปากดามสภาขุนนางสหรัฐฯ จวบจนถูกจับดวงเนตรด้วยกันติชมจากทั่วโลกต่อข้อเสนอแนะสวัสดีข่าวสารบนบาน Facebook ลงมาจากนั้นเพราะพอตอนวันขึ้น 15 ค่ำนี้ ดูเหมือนจะรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ตกลงใจลงพระแสง Facebook หลังจากนั้น ซึ่ง FTC (คณะกรรมาธิการการค้าสรรพสิ่งรัฐบาลกลางๆ สหรัฐฯ) สั่งทำให้เสมอเป็นมูลค่าจด 5,000 เลี่ยนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสมบัติประเทศไทยก็เยี่ยว ๆ 55,000 กล้อนบาทา!!! เพื่อที่จะครอบครองบทลงโทษอสุรีใหญ่โซเชียลมีเดียรายนี้ สรุปบทเรียนราคาหลายสถานที่ Facebook จำเป็นต้องเซ่นปันออกกับดักงานวางธุระแจกข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ใช้งานรั่วไหลไปอีกทั้งคนอื่นโดยเจ้าตำรับไม่ได้อนุญาตแม้ว่าหามิได้เพียงจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินหลังจากนั้นสิ้นเรื่อง! เพราะว่า FTC ยังร่ายกฎเกณฑ์อีก 6 ชนิด เพื่อมุ่งหมายแจก Facebook ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้ว อาทิเช่น…– Facebook จำเป็นจะต้องระมัดระวังแห่งการเข้าถึงข่าวสารจากบุคคลอื่น ตลอด Third Party ด้วยกันทั้งหมดมากหลายเจริญ– กักคุมชดใช้ลำดับที่ต่อโทรศัพท์ เพื่อยกขึ้นใช้งานความปลอดภัยเกี่ยวกับโฆษณา เป็นต้นว่า การสืบสวนสิทธิ์ฉบับร่างสองวัตถุปัจจัย– ผิจักใช้คืนเทคโนโลยีระลึกหน้า (Facial Recognition) จำเป็นต้องมีงานเช้าล่วงหน้ากับขอเกี่ยวความยินยอมขนมจากผู้ใช้ชนิดแจ่มชัดเคยชิน– ระเบียบพิทักษ์สวัสดีข่าวสาร จำเป็นจะต้องถูกประดิษฐาน ใช้งาน กับปกครอง แจกสมรรถใช้งานได้มาประการครอบปกคลุม– จำเป็นจะต้องกระทำการเข้ารหัสด้วยกันสแกนนำพาสเวิร์ดสิ่งของผู้ใช้ปกติ เพื่อตรวจสอบตวาดถูกเรียกเก็บเอาไว้ไม่ก็ไม่– กันบริการทั้งปวงรูปแบบบนบาน Facebook ส่งเจียรย้อนถามพาสเวิร์ดลูกค้า พอมีการสมัครใช้คืนบริการแตกต่าง ๆ ภูมิหลัง : Business Insider