ไฟเขียวผ่อนผันเฟสแรกใน 6 กิจการ ตลาด-ร้านอาหารข้างนอกห้างสรรพสินค้า-ร้านตัดผม-ร้านง่ายซื้อ ฯลฯ ริเริ่ม 3 พ.ค.นี้

ทางที่ประชุมศูนย์กลางจัดการเหตุการณ์งานกระจายเชื้อของโรคติดเชื้อเชื้อโรคงัวป่องท้องนา 2019 (โคโพง-19) หรือ ศบคมันสมองซึ่งมี พล.อำเภอกระยุทธ์ พระจันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดำรงฐานะผู้อำนวยการแกนกลางดังที่กล่าวมาแล้ว ไฟเขียวลดหย่อน 6 กิจจานุกิจ แจกกลับเริ่มกิจการได้มาซ้ำ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ระหว่างที่งานกันกำจัดเครื่องดื่มแอลกฮอลล์นั้น ยังคงคำประกาศิตไว้ต้นร่างปราศจากจำกัดภายหลังตัวเลขคนป่วยวัวโพง-19 ลดน้อยลง ด้วยกันมีการข่าวสารต่อเวลา พ.ร.ก.เร่งด่วน อีก 1 พระจันทร์ คือ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 มุข ศบคมันสมอง คว้าข้อมูลมาตรการผ่อนผัน ที่ดิน ศบคมันสมองจักเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์กลางๆสิ่งของกิจการด้วยกันกิจกรรม แล้วแยกออกผู้ว่าราชการจังหวัดณแต่ละบุรี กำหนดข้อปลีกย่อยถัดไป ซึ่งแต่ละเนื้อที่จะมีความข้นกระทั่งได้มา เสียแต่ว่าห้ามเข้มข้นต่ำกว่า โดยหวนแนวสาธารณสุขเป็นสำคัญ รองลงมาจากมา คือว่า ปีกเข้าผู้เข้าคน และเศรษฐกิจเพราะด้วยมาตรการทำเนาขั้นแรกจักถกแจก 6 กิจจานุกิจกลับถลกได้ซ้ำ ที่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เช่น1.ตลาด เป็นต้นว่า ตลาดสด , ตลาดนัด , ตลาดท้องน้ำ , ตลาดมนุชเดิน เป็นต้น2.ร้านรวงกำจัดของกิน สัดส่วนเปล่าเกิน 2 ถ้ำ ได้แก่ ห้องอาหารนอกห้าง , ร้านอาหารริมทาง กับร้านอาหารหาบเร่ ซึ่งในแต่ละร้านต้องประกอบด้วยงานจ้าช่องว่าง 1.5 มัธยม ห้ามจับกลุ่มด้วยกันห้ามมีเครื่องดื่มเล็กลกอฮอลล์3.การค้าขายปลีกตัว-ส่ง เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต , ร้านสะดวกซื้อ , ร้านค้าเร่หรือรถวิ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ,ร้านค้าย่อยสัดส่วนแบ่ง , ร้านขายปลีกที่สาธารณะ และร้านโทรคมนาคม4.กีฬา ด้วยกันสันทนาการ สนามกีฬากลางแจ้ง แห่งหนไม่เล่นดำรงฐานะคณะ และพ้นไปการชิงดีชิงเด่น อาทิ รำไทเก๊ก ,รถถีบ , เทนนิส , กอล์ฟ ด้วยกันสนามหญ้าฝึก5.ร้านเสริมสวย ด้วยกันร้านตัดผม เฉพาะเจาะจงบริการเชือด,บ่อ,ไดร์6.อื่นๆเป็นต้นว่า ร้านเชือดขนสัตว์ ร้านค้ารับฝากเลี้ยงสัตว์ต่อจากนี้ มุข ศบค.จะสร้างคู่มือเพื่อมาตรการลดหย่อนออกมา กับจะประกอบด้วยการคาดการณ์การลดหย่อนทุก 14 ทิวากาล ถ้าจำนวนคนป่วยเปล่าเพิ่ม จักผ่อนปรนต่อไปสู่ที่ว่างที่ 2 กิจการที่ประกอบด้วยการเสี่ยงตกต่ำ , ระยะห่างแห่งหน 3 การงานที่ประกอบด้วยความเสี่ยงกลางๆ ด้วยกันระยะห่างแห่งหน 4 กิจจานุกิจแห่งหนมีการเสี่ยงรุ่งเรือง เสียแต่ว่าถ้าตัวเป็นไข้ดีดสูงขึ้น จะกลับตรวจทานใหม่ กับอาจจะจำเป็นต้องหวนกลับไปจำกัดเข้มข้นดังเดิมขณะเมื่อคำสั่งห้ามจ่ายเครื่องดื่มเล็กลกฮอลล์นั้น ยังคงคำสั่งเก่าก่อนไว้ฉบับร่างปราศจากระยะเวลาขีดคั่น เพราะจ้องดำรงฐานะส่วนหนึ่งณการทำให้เกิดงานรวมกลุ่มกักคุมของคน