ไม่มีวันไหนไม่คิดดูจรด… ทำซ้ำชมงานรักษาการทำงานสรรพสิ่งพระราชาที่ว่าการบากบั่นตกขอบณโลก พระเจ้าอยู่หัว ร.๙

เพราะสามัญชนไทยกับมนุชทั่วโลกแตกต่างรู้ซึ้ง ว่าตลอด 70 พรรษา แห่งหนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมท้องนาถบพิตร ดำรงครองแผ่นดินตรงนั้น ดำรงดำรงฐานะนฤปสถานที่ธำรงงานหนักเพื่อกลางเมืองของพระองค์มาทั่ว กับในวันที่ชาวเรายังคงคิดแห่งบุญคุณชนิดควานสุดโต่งไม่ใช่เช่นนั้น ฉันแล้วก็หิวชวนแยกออกทุกคนได้แลข่าวงานดำรงงานสิ่งของท่าน การทรงธุรกิจตลอดพระชนม์ชีพสรรพสิ่งในหลวง รัชกาลที่ ๙ รวมหัวอีกครั้งข่าวสารดังกล่าวถูกเผยแพร่เปลี่ยนเพจทำให้ตลอดที่ชนกก่อ ซึ่งสำเร็จจับใจความข้อปลีกย่อยเปลี่ยนอินโฟกช้ำดำเขียวร้างไปฟฟิคเอาไว้อย่างน่าศึกษา อย่างกับตรงนี้… แก่วันที่อิฉันยังคงระลึกถึงท่านประการมากหัวจิตใจ…