รวม 16 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรีดีๆ ใช้ง่ายทั้งบน PC และ มือถือ อัปเดตปี 2020

“checkbox”] margin: 0 10px 0 0; display: inline-block; vertical-align: middle; มันสมองsfba-conset-field-error text-align: left; line-height: 1.2; margin-top: 10px; #sfba-success-message display: none; margin: 0; width: 100%; text-align: center; padding: สิบpx 20px; font-family: monospace; font-size: 14px; letter-spacing: 1px; #sfba_subscribe_form_506 #sfba-form2-button width: 100%; display: block; border: none; margin-top: สิบpx; background-color: #102341; color: #FFFFFF; font-size: สิบเอ็ดpx; padding: 10px; font-weight: 600; font-family: inherit; cursor: pointer; outline: none; line-height: 1.2; border-radius: 0; .sfba_subscribe_form__fields.sfba_email_first display: flex; flex-direction: column; มันสมองsfba_subscribe_form__fieldsมันสมองsfba_email_first มันสมองsfba-form-email order: 1; .sfba_subscribe_form__fields.sfba_email_first .sfba-form-name order: 2; #sfba_thanks_container display: flex; align-items: center; width: 100%; height: 100%; position: absolute; background: rgba(0, 0, 0, 0.8); top: 0px; left: 0px; opacity: 1; #sfba_thanks_image margin: 0; #sfba_thanks_message margin: 0; text-align: center; font-size: 22px; color: #fff; font-family: inherit; padding: 0 15px; line-height: 1.2; @media only screen and (max-width: 600px) #sfba-form2-container width: 100%; มันสมองsfba-form-credit margin: 25px 0 -5px -สิบpx; padding: สิบpx 0 0 0; font-size: 12px; text-align: left; text-decoration: none; มันสมองsfba-form-credit a color: #FFFFFF; text-decoration: none !important; background: rgba(140,140,140,0.5); border-radius: 8px; padding: 3px; มันสมองsfba-form-credit a:hover color: #e6e6e6; form#sfba_subscribe_form #sfba_thanks_image.sfba-noempty margin: 0 auto 20px; max-width: 128px; max-height: 128px; overflow: hidden; /* Animated Buttons */ #sfba-form2-button -webkit-animation: 1s; animation-duration: 1s; @-webkit-keyframes flash from, 50%, to opacity: 1; 25%, 75% opacity: 0; @keyframes flash from, 50%, to opacity: 1; 25%, 75% opacity: 0; มันสมองsfba-attention-effect-flashมันสมองanimation-start #sfba-form2-button -webkit-animation-name: flash; animation-name: flash; @keyframes shake from, to -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0); transform: translate3d(0, 0, 0); 10%, 30%, 50%, 70%, 90% -webkit-transform: translate3d(-10px, 0, 0); transform: translate3d(-10px, 0, 0); 20%, 40%, 60%, 80% -webkit-transform: translate3d(สิบpx, 0, 0); transform: translate3d(10px, 0, 0); มันสมองsfba-attention-effect-shake.animation-start #sfba-form2-button -webkit-animation-name: shake; animation-name: shake; @-webkit-keyframes swing 20% -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg); transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg); 40% -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -สิบdeg); transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg); 60% -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg); transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg); 80% -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg); transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg); to -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg); transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg); @keyframes swing 20% -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg); transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg); 40% -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg); transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg); 60% -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg); transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg); 80% -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg); transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg); to -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg); transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg); .sfba-attention-effect-swingมันสมองanimation-start #sfba-form2-button -webkit-transform-origin: top center; transform-origin: top center; -webkit-animation-name: swing; animation-name: swing; @-webkit-keyframes tada from -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1); transform: scale3d(1, 1, 1); 10%, 20% -webkit-transform: scale3d(0.9, 0.9, 0.9) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); transform: scale3d(0.9, 0.9, 0.9) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); 30%, 50%, 70%, 90% -webkit-transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, 3deg); transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, 3deg); 40%, 60%, 80% -webkit-transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); to -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1); transform: scale3d(1, 1, 1); @keyframes tada from -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1); transform: scale3d(1, 1, 1); สิบ%, 20% -webkit-transform: scale3d(0.9, 0.9, 0.9) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); transform: scale3d(0.9, 0.9, 0.9) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); 30%, 50%, 70%, 90% -webkit-transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, 3deg); transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, 3deg); 40%, 60%, 80% -webkit-transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); to -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1); transform: scale3d(1, 1, 1); .sfba-attention-effect-tada.animation-start #sfba-form2-button -webkit-animation-name: tada; animation-name: tada; @-webkit-keyframes heartBeat 0% -webkit-transform: scale(1); transform: scale(1); 14% -webkit-transform: scale(1.3); transform: scale(1.3); 28% -webkit-transform: scale(1); transform: scale(1); 42% -webkit-transform: scale(1.3); transform: scale(1.3); 70% -webkit-transform: scale(1); transform: scale(1); @keyframes heartBeat 0% -webkit-transform: scale(1); transform: scale(1); 14% -webkit-transform: scale(1.3); transform: scale(1.3); 28% -webkit-transform: scale(1); transform: scale(1); 42% -webkit-transform: scale(1.3); transform: scale(1.3); 70% -webkit-transform: scale(1); transform: scale(1); มันสมองsfba-attention-effect-heartbeatมันสมองanimation-start #sfba-form2-button -webkit-animation-name: heartBeat; animation-name: heartBeat; -webkit-animation-duration: 1.3s; animation-duration: 1.3s; -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; animation-timing-function: ease-in-out; @-webkit-keyframes wobble from -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0); transform: translate3d(0, 0, 0); 15% -webkit-transform: translate3d(-25%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -5deg); transform: translate3d(-25%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -5deg); 30% -webkit-transform: translate3d(20%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, 3deg); transform: translate3d(20%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, 3deg); 45% -webkit-transform: translate3d(-15%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); transform: translate3d(-15%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); 60% -webkit-transform: translate3d(สิบ%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, 2deg); transform: translate3d(10%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, 2deg); 75% -webkit-transform: translate3d(-5%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -1deg); transform: translate3d(-5%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -1deg); to -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0); transform: translate3d(0, 0, 0); @keyframes wobble from -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0); transform: translate3d(0, 0, 0); 15% -webkit-transform: translate3d(-25%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -5deg); transform: translate3d(-25%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -5deg); 30% -webkit-transform: translate3d(20%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, 3deg); transform: translate3d(20%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, 3deg); 45% -webkit-transform: translate3d(-15%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); transform: translate3d(-15%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -3deg); 60% -webkit-transform: translate3d(10%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, 2deg); transform: translate3d(10%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, 2deg); 75% -webkit-transform: translate3d(-5%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -1deg); transform: translate3d(-5%, 0, 0) rotate3d(0, 0, 1, -1deg); to -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0); transform: translate3d(0, 0, 0); มันสมองsfba-attention-effect-wobble.animation-start #sfba-form2-button -webkit-animation-name: wobble; animation-name: wobble; .sfba-main-form-container มันสมองsfba-email-field-error, .sfba-main-form-container มันสมองsfba-conset-field-error text-align: left; line-height: 1.2; margin-top: 10px; font-family: inherit; font-size: 15px; @media only screen and (max-width: 991px) มันสมองsfba_subscribe_form มันสมองsfba-main-form-container width: 100% !important; input.sfba-form-fields::placeholder / Chrome, Firefox, Opera, Safari 10.1+ / color: #7E7E7E; opacity: 1; / Firefox / inputมันสมองsfba-form-fields:-ms-input-placeholder / Internet Explorer 10-สิบเอ็ด / color: #7E7E7E; input.sfba-form-fields::-ms-input-placeholder / Microsoft Edge / color: #7E7E7E; คุณถูกใจข้อเขียนตรงนี้หรือไม่? คลึงติดตามเราต่อจากนั้น มาเรียนรู้ข้อความ Digital Marketing ไปพร้อมกัน คุณมุ่งหมายรับสารภาพอีเมลอัปเดตเรียงความขนมจาก Noria Please Select “I agree to get email updates” optionsมันสมอง Email field is required to subscribeมันสมอง. You Have Successfully Subscribed to the Newsletter —

https://noria.co.th/wp-content/uploads/2019/12/i_movie-min-1024×644.png