นีลเส็น ปริปาก 10 แบรนด์แห่งหนมีการใช้งบประมาณโฆษณาการอุดม ระดู มิ.ย.58

Nielsen ไทย ได้เผยข่าวเกี่ยวข้องงบประมาณงานจับจ่ายใช้สอยสื่อโฆษณา เมนส์เดือนมิถุนายน 2558 มียอดทั้งสิ้น 11,719 เลี่ยนบาท ทวีคูณ 21.42% เพราะว่าสื่อโทรทัศน์อนาล็อก ประกอบด้วยยอดโฆษณาการ 4,809 กล้อนพระบาท ลดน้อยลง 13.05% ครั้นเปรียบกับจันทรากรกฏาคมที่ผ่านมา ซีกเคเบิล/Satellite ประกอบด้วยจอมการโฆษณา 537 ล้านพระบาท เพิ่มพูนจากเดือนที่ผ่านมา 5.29% ด้วยกันทีวีดิจิทัล ประกอบด้วยยอดการโฆษณาสิงสู่แห่ง 3,332 เลี่ยนบาท ทวีถึง 549.51%ด้านสถานที่ลดน้อยลง นอกจากนั้นทีวีอนาล็อกต่อจากนั้น หนังสือพิมพ์ ไม้กาซีน และตัวนำในที่ห้างก็ลดลงด้วย ติดตามประกาศในที่ทัศนียภาพด้านล่างนี้ เนื่องด้วยยอดจับจ่ายใช้สอยการโฆษณาตั้งแต่จันทรามกราคม – มิถุนายน มีมูลค่ารวมทั้งหมด 68,938 เลี่ยนบาทา เพิ่มพูน 25.21% เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของพรรษาแต่ก่อนสื่อแห่งน้อยลงถือเอาว่า ทีวีอนาล็อก เคเบิล/Satellite หนังสือพิมพ์ แมกกาต้มน้ำซีน ด้วยกันการโฆษณาแห่งห้างสรรพสินค้า แห่งหนเหลือประกอบด้วยงานทวี โดยเฉพาะ โทรทัศน์ดิจิทัล แห่งมีมูลคุณค่าร่วม 18,701 ล้านบาทา เพิ่มพูนถึง 1,572.72%สิบ แบรนด์แห่งหนใช้คืนงบโฆษณาการมากมายแห่งจันทรามิถุนายน 25581. โตโยต้า รถยนต์นั่งลงเฉพาะบุคคล 141.722 ล้านบาทา 2. โตโยต้า ปิคอัพ 131.093 กล้อนพระบาท 3. Nivea Body Skincare 114.353 ล้านบาท 4. Nivea Deodorant 107.430 เลี่ยนบาทา 5. นมผงลูก แลดูเม็กซ์ 107.258 เลี่ยนบาทา 6. เครื่องดื่ม โค้ก 105.257 เลี่ยนบาทา 7. วาสลีน บอดี้ สเปลืองห่วงใย 92.106 เลี่ยนบาท 8. Samsung Mobile 87.671 ล้านบาทา 9. แบรนด์ ซุปไก่ขัดขวาง 82.669 ล้านบาทา 10. Nivea For Men Facial Cleanser 68.703 เลี่ยนบาท