การงานปัจจุบัน ขนมจากหุ้นส่วนกับเอเจนซี่โฆษณาหัวกะทิ #Advertising #Digital #JOBS 28 – 03 Feb 2017

อัพเดทตำแหน่งงานนวชาตแห่งน่ารู้ทุกวันที่ 28 – 03 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อครอบครองโอกาสจ่ายกับดักผู้แห่งหนพละสอดส่ายการทำงานใหม่ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้า ไม่ก็ ผลัดกันตำแหน่งหน้าที่แห่งหนดีขึ้น1. บริษัท MarketingOops.com เปิดกว้างสมัครผู้ร่วมงานนวชาต 3 ตำแหน่งงาน#1. สถานะ Online Content Editor – Women Lifestyle (freelance )#2. ระดับ Online Content Editor/กองบรรณาธิการข้อมูลออนไลน์ ด้านการทำงานด้วยกันการตลาด (freelance) #3. สถานะ Online Content Editor/กองบรรณาธิการข้อมูลออนไลน์ ด้านการทำงานกับการตลาด (Full Time) 2. กงสี Dentsu (Thailand) Ltd. เปิดรับลงสมัครผู้ร่วมงานนวชาต 2 ตำแหน่งงาน#1. วรรณะ Art Director #2. ระดับ Senior Communication Planner 3. หุ้นส่วน IC Web Coมันสมอง,Ltdมันสมอง เปิดกว้างสมัครผู้ร่วมงานนวชาต 1 ตำแหน่งงาน#1. วรรณะ PR Executive (BKKMENU.com & ICWEB) 4. หุ้นส่วน Sansiri เปิดกว้างลงสมัครเพื่อนร่วมงานนวชาต 1 ตำแหน่งงาน#1. สถานะ Marketing Communication 5. กงสี Digital New Age Agency Co., Ltd. เปิดรับลงสมัครเพื่อนร่วมงานนวชาต 6 ตำแหน่งหน้าที่#1. สถานะ Online Media Planner #2. ระดับ Digital Strategic Planner / Online Marketing Planner #3. ระดับ Copy Writer #4. วรรณะ Art Director #5. สถานะ Creative Group Head #6. ระดับ Project Manager 6. บริษัท DIR4 COมันสมอง, LTDมันสมอง เปิดรับลงสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ 5 ตำแหน่งหน้าที่#1. สถานะ Administration Manager#2. วรรณะ Online Maketer#3. สถานะ Marketer #4. วรรณะ Web Developer #5. ระดับ Graphic Designer 7. บริษัท WHITE LINE DIGITAL เปิดกว้างสมัครผู้ร่วมงานนวชาต 1 ตำแหน่งหน้าที่#1. วรรณะ Graphic & Web Designer 8. บริษัท Pimclick Coมันสมอง,Ltdมันสมอง เปิดกว้างสมัครเพื่อนร่วมงานนวชาต 1 ตำแหน่งงาน#1. วรรณะ Creative graphic / Art director 9. กงสี ชายมนัส อินดัสทรีส์ จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานนวชาต 1 ตำแหน่งหน้าที่#1. ระดับ Admin / Financial แลดูประกาศรับสมัครงานหมดด้วยกันขนมจาก MarketingOops Jobs ยอมประกาศรับสมัครงาน หามนุชปีกดิจิตอล