โตโยต้า ยกขึ้นศูนย์การเล่าเรียนด้านที่แวดล้อมแห่งแต่ต้นนอกร.ง. “โตโยต้า บุรีถูเขียว พระนครศรีอยุธยา”

[ข้อมูลวิสัยที่เป็นไปสัมพันธ์]นายมิจินูนรอง ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร กองกลาง โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น และเอ็มดีโค่ง กงสี โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กำหนด นายนินทุ่งนาท ไชยธีรยิ่งขึ้นไป สำคัญคณะกรรมการ นายวุฒิแขน พระอาทิตย์เราทนานันท์ รองลงมาจากเอ็มดีเทิ่ง ด้วย ด็อกเตอร์สุจินต์ ไชยชุกกำลัง พ่อเมืองจังหวัดอยุธยา ด้วยกัน นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ ที่ประชุมหอการค้าสถานที่ประเทศไทย นายกสุงสิงประเทศไทย-ญี่ปุ่น กับ อดีตกาลประธานกรรมการททท. รวมเปิดศูนย์รวมการเรียนรู้ปีกสิ่งแวดล้อมสถานที่แต่ต้นนอกโรงงาน “โตโยต้า บุรีสีเหม็นเขียว จังหวัดอยุธยา” พอวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ในที่ โตโยต้า นครเช็ดเขียว ตำบลหัวรอ ธานีจังหวัดอยุธยากงสี โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ขีดคั่น ดำเนินการงานในประเทศแหลมทองลงมาจำเนียรกว่า 55 พรรษา เพราะว่ามีความมุมานะในที่การขับเคลื่อนความสบายไปสู่เข้าผู้เข้าคนแหลมทอง ด้วยการดำรงฐานะองค์กรสถานที่มีส่วนร่วมด้วยกันส่งเสริมความก้าวหน้าชนิดจีรังของเข้าผู้เข้าคนประเทศไทย ตลอด มิติ ภายใต้กรอบความคิด “การแบ่งปันแห่งเปล่าหมดสุด” เพราะว่า ด้านสังคม ได้มาดำเนินโครงการท้องถนนเช็ดขาว เพื่อจรรโลงความปลอดภัยณการใช้รถยนต์ใช้คืนท้องถนน ด้วยกันมูลนิธิโตโยต้าแหลมทอง แห่งคร่ำเคร่งการสร้างโอกาสอันควรทางการเรียนรู้มอบแก่ลูกด้วยกันผู้เยาว์สถานที่ฝืดเคือง ด้านเศรษฐกิจ ดำเนินแผนการโตโยต้าการงานชุกขวิดพัฒน์ แห่งเข้าไปปรับปรุงการงานสรรพสิ่งผู้ผลิตโอท็อปกับ SME พร้อมด้วยการเผื่อแผ่ประสบการณ์การดำเนินกิจธุระด้วยกันการผลิตต้นฉบับโตโยต้า กับ ข้างสิ่งแวดล้อม อีกด้วยความรับผิดชอบในที่งานจรรโลงกับปกป้องที่แวดล้อมทุกพะวงเครื่องผูกมัดกิจธุระ มุ่งเน้นการจัดการที่ทุกกระบวนการประการคืนดีทาบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปิดเผยฟุ้งกระจายตัวปัญญาด้านบริเวณแวดล้อมอายุมากเข้าสังคมประเทศไทย ผ่านกิจกรรมปะปนกันภายใต้กรอบความคิด “โตโยต้า บุรีสีเขียว เพื่อที่จะธรรมชาติ เพื่อทั้งหมดชีพ” เพราะว่าประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่การขับยกแหลมทองไปสู่การดำรงฐานะ นครสีเหม็นเขียว ก้องกังวานงานดำเนินชีวิตในที่บุรีอย่างมีคุณภาพร่วมกับธรรมชาติด้วยกันบริเวณแวดล้อมนายมิจิโป่งบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร กองกลาง โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ด้วยกันเอ็มดีเทิ่ง กองกลาง โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กำหนด กล่าวว่า “หนึ่งในที่ความมุมานะแห่งสำคัญที่สุดสรรพสิ่งดิฉันคือ การมานะบากบั่นทั้งหมดหลักเพื่อที่จะทำให้สิ้นพยศเหตุท้าทายข้างบริเวณแวดล้อมสิ่งของโตโยต้า 6 ปีก ที่งานลดผลกระทบกระเทือนเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปกป้องบริเวณแวดล้อมจากกิจกรรมแห่งข้องแวะกับการผลิตรถสิ่งของเราทั่วพะวงเครื่องผูกมัดกิจธุระ เราได้เริ่มกิจกรรมสถานที่เป็นมิตรทาบสิ่งแวดล้อม ภายใต้เค้าโครงความคิด Toyota Green Town หรือว่า โตโยต้าบุรีสีเขียว เพื่อจะถ่ายทอดเมธาข้างสิ่งแวดล้อมสรรพสิ่งโตโยต้าแห่งสะสมขึ้นในที่ร.ง.สิ่งของดิฉันไปสู่เข้าผู้เข้าคนข้างนอก เพราะว่าริเริ่มขนมจากการปลูกป่านิเวศ การก่อสร้างความหลากหลายมุขชีวภาพ รวมถึงงานปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมลดสถานะที่เป็นอยู่พื้นแผ่นดินร้อน โดยทั้งผองที่กล่าวมานี้ถือเอาว่าความเพียรพยายามของอีฉันที่การก่อสร้างเข้าสังคมแหล่งที่อยู่ร่วมมือกับธรรมดาชนิดกลมดิกกลมกลืน”กิจกรรมสำคัญของโตโยต้านครเช็ดเขียว รวมความว่า งานส่งต่ออวัยวะปัญญาในที่การว่าการด้านบริเวณแวดล้อมสิ่งของโตโยต้า เพื่อพัฒนาบริเวณแวดล้อมสรรพสิ่งชุมชนเมือง ส่งเสริมแบ่งออกวงในชุมชนพื้นที่กับนักเดินทาง คว้ามีส่วนร่วมณกิจกรรมสถานที่ลุ้นตัดทอนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็ทรวงอกไซด์ประการเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จำหน่ายโตโยต้าด้วยกันชุมชน ณการดีไซน์กิจกรรมมอบเหมาะสมกับดักวิถีชีวิตสรรพสิ่งแต่ละเนื้อที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มาลงมือจรจากนั้นในที่ เนื้อที่ เช่น เมืองจังหวัดเชียงราย ธานีดาบ กับ เมืองเลยเหตุด้วยแผนการ “โตโยต้าบุรีถูเขียว จังหวัดอยุธยา” นับว่าเป็นธานีสถานที่ 4 สถานที่โตโยต้าคว้านำอวัยวะความฉลาดที่การสั่งการด้านที่แวดล้อมของโตโยต้ามาดัดแปลงอย่างเต็มรูปแบบครอบครองเมืองแรกเพราะความร่วมมือกับเทศบาลนครจังหวัดอยุธยา ในที่กรบูรณะคุกเก่าแก่ หน้าตาตลาดหัวรอ บนบานศาลกล่าวเนื้อที่ขนาด 8 นามอบดำรงฐานะศูนย์รวมการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน ทาบขนมจาก ศูนย์กลางการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยกันความคงทนถาวร “ชีวไพร” ในที่ร.ง.โตโยต้าบ้านโพธิ์ เพราะจับอวัยวะเมธาณการบริหารปีกที่แวดล้อมทั่ว 5 ด้านของโตโยต้าลงมาจัดโชว์ในเนื้อที่เมืองสีเหม็นเขียว ตัวอย่างเช่นงานพอกพูนเนื้อที่ถูเหม็นเขียว (Increasing Green Area) จรรโลงการอนุรักษ์ต้นแห่งประกอบด้วยอยู่เริ่มแรก งานปลูกสร้างต้นไม้พอกพูนพื้นที่ สีเหม็นเขียว เพราะว่าเน้นย้ำพืชยืนต้น โดยใช้เมธาด้านงานปลูกป่านิเวศติดตามเสาของศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์อากิระ ไม่ยาเสพติดว้าเหว่มนุษยชาติ ชำนัญพิเศษด้านงานปลูกป่าจากญี่ปุ่นแห่งหนถือสิทธิ์งานยอมรับในที่ชั้นสากล ทำให้ต้นประกอบด้วยตำแหน่งงานรอดตายสูงศักดิ์ (ยิ่งกว่า 90%) และย่นย่อเวลาการขยายตัวติดสอยห้อยตามธรรมชาติมอบแจ้นขึ้น สิบ เท่า ตลอดจนสามารถดูดกลืนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ฐานสั่งการปลูกป่าโดยทั่วไปการบริหารกาก (Waste Management) เพราะว่าการเศษอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมการลดปริมาณเศษ ลดงานชดใช้ของซื้อของขายแห่งก่อให้เกิดขยะ งานคัดเศษด้วยกันการนำเจียรนำไปใช้ และการกำแจ๋ขยะร่างเที่ยงตรงติดสอยห้อยตามเสาเขตสุขาภิบาลการอนุรักษ์ห้วย (Water Management) การจรรโลงงานใช้คืนธารประการรู้คุณค่า งานกระเหม็ดกระแหม่ห้วย การนำทรัพยากรห้วยมาชดใช้แบ่งออกก่อเกิดประโยชน์เลิศ เพราะว่าการเข้าประจำที่ถังหยุดน้ำสถานที่ดีไซน์ในที่สัณฐานสิ่งของพืชยืนต้นถ่ายแบบ เพื่อรับน้ำฝนแห่งตกลงลงมาติดตามธรรมดากับจากรางน้ำพิรุณลงมาเก็บกักวาง ครบถ้วนฐานกว้างไกลซึ่งก่อสร้างจากอุปกรณ์แห่งมีรูปร่างเป็น รูพรุนเรียกดุ อิฐกรองห้วย น้ำฝนแห่งตกลงมาจะไหลลงไปสู่ชั้น ผ่านการคัดของอิฐทอห้วยเพื่อความสะอาด ไหลดูดซับยอมไปสู่บ่อหยุดห้วย ใต้ดินสัดส่วน 10,000 ลิตร เพื่อนำกลับจากไปใช้คืนที่การรดน้ำต้นไม้ใบหญ้ากับกิจกรรมอื่นๆภายในศูนย์รวมการหาความรู้งานลดงานชดใช้พลังงานและงานใช้แรงงานช่องทาง (Renewable Energy) ส่งเสริมการใช้คืนกำลังแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสถานที่ญาติดีทาบบริเวณแวดล้อม การใช้แรงงานชดเชย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และการพาแบตเตอรี่ไฮบริดแห่งหนใช้แล้วหวนกลับใช้นวชาต (re-use) ซึ่งแห่งแกนกลางการหาความรู้ โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา ชดใช้พลังงานไฟฟ้าสถานที่คว้าขนมจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Parking Canopy) สถานที่มีพื้นที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนรวมกว่า 500 ตารางเมตร สามารถกำเนิดกระแสไฟฟ้าได้ 100กิโลวัตต์ เท่าเทียมกับตัดทอนค่าไฟฟ้าของนิวาสสถาน 26 หลัง ลุ้นลดงานช่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คว้ากว่า 150 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนดามพรรษา และจำกัดงานจับจ่ายกำลังแรงงานโดย ตึกจำกัดอัจฉริยะ (Smart Grid Building) เพราะว่ากะแสไฟฟ้าแห่งได้มาจะเอามาเก็บที่แบตเตอรี่เก็บยาประจุแห่งผลิตขนมจาก เซลล์แบตเตอรี่สรรพสิ่งรถโตโยต้าไฮบริดสถานที่ใช้แล้ว (re-use) แล้วทำจ่ายไฟท้องฟ้า จรใช้คืนณซีกปะปนกัน ตัวอย่างเช่น กะหมอกวิภาส เครื่องใช้ไฟฟ้า หมู่ปรับอากาศการตะเวนชนิดจิรัง (Sustainable Transportation) ส่งเสริมการตะเวนแห่งหนลดงานใช้คืนน้ำมันรถ อีกด้วยการชดใช้แรงงานชดเชย เช่น รถยนต์ไฮบริด รถไฟฟ้าขนาดเล็ก งานใช้คืนรถจักรยาน ด้วยกันงานเคลื่อนที่ ซึ่งที่บุรีสีเหม็นเขียวคว้าส่งเสริมงานใช้คืนรถจักรยาน งานใช้คืนรถไฟฟ้าขนาดเล็ก HA:MO ในที่กระบิล EV Car Sharing เป็นพาหนะในที่การโคจรเกี่ยวโยงระหว่างดวงตะเวนที่พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง Toyota HA:MO จักไม่ผิดเอามาวิ่งเป็นต้นแบบแห่งหนสถานที่ 2 ต่อจากจุฬายอมมือณ์วิทยาลัย เพราะกะแสไฟฟ้าแห่งหนประยุกต์ใช้กับ Toyota HA:MO มาจากแผงผอมโซล่าช้าเซลส์เก็บประจุไฟฟ้าเก็บที่ เซลล์แบตเตอรี่สรรพสิ่งรถโตโยต้าไฮบริดแห่งหนใช้แล้ว (re-use) เพราะว่าประกอบด้วยสำนักงานชาร์จกระแสไฟฟ้า 2 สถานที่ ตั้งอยู่แห่งหน ศูนย์กลางบริการนักทัศนาจรจังหวัดอยุธยา ด้วยกันหมู่บ้านประเทศญี่ปุ่นด็อกเตอร์สุจินทร์ ไชยชุกชุมกำลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอยุธยา กล่าวว่า “เป็นสถานที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทาง โตโยต้าได้เข้ามารวมปฏิรูปซ่อมแห่งแห่งหนนี้จ่ายตกเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ปีกบริเวณแวดล้อม เหตุด้วยเด็กนักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดอยุธยา ตลอดจนคนเดินทาง การร่วมแรงร่วมใจพร้อมเพรียงสร้างเนื้อที่นครถูเขียวจ่ายกับชาวพระนครศรีอยุธยาที่คราวนี้ ได้ส่งเสริมมอบตกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ของเมืองพระนครศรีอยุธยา นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นจ่ายชาวจังหวัดอยุธยาได้มานำไปใช้ขนมจากแหล่งเรียนรู้ด้านงานว่าการบริเวณแวดล้อมแห่งนี้ กับสามารถนำเจียรปรับชดใช้ในที่ชีวิตประจำวัน ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งหนดีขึ้นมอบกับทั้งหมดอีกด้วย”นายกลินท์ สารสิน นายกสุงสิงแหลมทอง-ประเทศญี่ปุ่น ประธานกรรมการหอการค้าแหลมทอง ด้วยกันอดีตกาลประธานกรรมการททท. ทูลแหว“เพราะ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา ดำรงฐานะอีกแหล่งท่องเที่ยวแห่งมีความต่างกันอีกด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดำรงฐานะแหล่งเรียนรู้การบริหารข้างที่แวดล้อม เป็นสวนสาธารณะด้วยว่าชุมชน ครอบครองจุดเชื่อมต่อสถานที่อำนวยความสะดวกแก่นักเดินทาง เพื่อโคจรเจียรอีกต่างหากสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ในที่เมืองพระนครศรีอยุธยา ด้วยงานใช้คืนรถจักรยาน ด้วยกันรถไฟฟ้าขนาดย่อม HA:MOณชั้นผู้นำสุงสิงไทย-ประเทศญี่ปุ่น ตะขอขอบคุณโตโยต้าแห่งหนลุ้นปรับปรุงห้องหับนิทรรศการ รวมทั้งกำหนดให้หมู่บ้านประเทศญี่ปุ่นยอดเยี่ยมที่ดวงจอดรถ HA:MO ถือเป็นเหตุน่ายินดีแห่งหนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับดักหน่วยงานสรรพสิ่งบ้านเมืองที่ท้องถิ่นณครั้งนี้ จักเอาใจช่วยจรรโลงการสัญจรกับสร้างประโยชน์แบ่งออกมีขึ้นแก่ชุมชนอย่างแท้จริง โตโยต้านครสีเขียว พระนครศรีอยุธยา สถานที่นี้ จะครอบครองจุดตั้งต้นในที่การสร้างเข้าสังคมสถานที่ญาติดีต่อบริเวณแวดล้อม เพื่อจะคุณภาพชีวิตสถานที่สะอาดของมนุษย์พระนครศรีอยุธยาด้วยกันอาคันตุกะทั่วชาวไทยและต่างชาตำหนิติเตียน”โตโยต้าเมืองเช็ดเหม็นเขียว อยุธยา ถกให้บริการทุกวี่ทุกวัน โดยแถบสวนถกตั้งแต่กาลเวลา 06.00 – 20.00 น. ด้วยว่าเนื้อที่ตึกงานนิทรรศการ เปิดบริการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 นาฬิกา เพราะว่าโตโยต้านครเช็ดเหม็นเขียวถือสิทธิ์ความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา ราชภัฏจังหวัดอยุธยา ที่การเลือกสรรผู้เยาว์ประจำการดำรงฐานะ “ผู้เยาว์โตโยต้า เมืองเช็ดเหม็นเขียว” ถ่ายทอดข้อความกับความฉลาดข้างที่แวดล้อมแก่ เด็กนักเรียน นิสิต คนเดินทาง ด้วยกันประชาชนนอกจากนี้ อีกต่างหากคว้ากำหนดจัดกิจกรรมด้านบริเวณแวดล้อมกับการท่องเที่ยวทุกครั้งทั้งหมดจันทร์ ตั้งแต่ดวงเดือนเดือนธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562 อาทิเช่น ตลาดนัดเพื่อที่จะที่แวดล้อม กิจกรรมระยะในที่เทศกาลประธาน เป็นต้นว่า กลางวันขึ้นปีใหม่ กลางวันลูก ทิวากาลมาฆบูชา กลางวันวาเลนไทน์ ตลอดจนประกอบด้วยการดึงขึ้นลานกิจกรรมเพราะการแสดงออกความสามารถด้านดุริยางค์ด้วยกันศิลปะ ด้วยว่าเด็กกับเยาวชนที่ธานีอยุธยาอีกอีกด้วย“โตโยต้าเมืองเช็ดเขียวจังหวัดอยุธยาแห่งนี้ เกิดขึ้นขนมจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเทศบาลนครจังหวัดอยุธยากับดักโตโยต้า เพราะว่าประกอบด้วยโลกทัศน์สมคบคิดในที่การก่อสร้างชุมชนสถานที่ไม่เพียงแต่อยู่ร่วมห้ามอย่างกลมกลืนกับดักธรรมชาติแค่นั้น แต่อีกทั้งเป็นต้นแบบสรรพสิ่งศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านที่แวดล้อม โตโยต้านครถูเขียวอยุธยาสถานที่ตรงนี้ ชี้ให้เห็นจรดข้อมูลออกสถานที่ความเพียรพยายามที่จะประยุกต์หลักเขตฐานาต่อสู้ริแบ่งว่าการข้างสิ่งแวดล้อมสิ่งของโตโยต้า โดยดิฉันประกอบด้วยความตั้งใจที่การเผื่อแผ่บทเรียนกับความสำเร็จจากโครงการลดประเทศร้อนด้วยมือดิฉัน (Stop Global Warming) เพื่อคุณภาพชีวิตแห่งทุเลาที่สังคมเมือง เพราะนครเช็ดเขียวแห่งนี้จะเป็นแกนกลางการเรียนรู้ด้านการสั่งการที่แวดล้อมสถานที่แต่ต้นสิ่งของโตโยต้าฐานอยู่ข้างนอกร.ง.สิ่งของอีฉันวันนี้ ศูนย์กลางการเรียนแห่งนี้ครบถ้วนต่อจากนั้น ที่จะให้โอกาสมอบ เด็กนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หมายรวมคนเดินทางทั้งคนไทยด้วยกันชาวต่างชาติ คว้าเข้าเรียนรู้ขบวนการงานบริหารสิ่งแวดล้อม เพื่อจับจากไปทำให้เรียบชดใช้ในที่ชีวิตประจำวันด้วยกันสมคบคิดสร้างที่แวดล้อมสถานที่ดีงามจ่ายกับทุกคน ยิ่งไปกว่านี้ ศูนย์กลางการเรียนแห่งหนตรงนี้อีกทั้งดำรงฐานะจุดสนใจแห่งใหม่สรรพสิ่งเมืองเพราะคนเดินทางอีกพร้อมด้วย”นายไม่จินูนรอง ซึงาตะ กล่าวตอนท้าย[ข้อมูลสถานะที่เป็นอยู่สัมพันธน์]