ดึงขึ้นกลอุบายไปสู่ปีแห่ง 25 สรรพสิ่ง ‘เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์’ กับดักงานสร้างจังหวะกิจธุระขนมจาก Digital Disruption

หลายการทำงานอาจจะถูกท้าจากการเข้าของ Digital Disruption กระเป๋าแห้งต้องปรับพฤติกรรมจั้กๆ ทว่ามิใช่เกี่ยวกับ วิชา พูลวรปล้นษที่์ ประธานกรรมการสั่งการ หุ้นส่วน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขีดคั่น (หมู่ชน) ก็เพราะว่านกเขาคิดว่า ดิจิทัล คือว่า โอกาสทางงานใหม่ ๆ ที่จะก่อสร้างงานเติบโตจ่าย“เช่นกันจำนวนรวมโรงหนังที่ประกอบด้วยยิ่งกว่า 2 แสนสกรีนทั่วโลก มันเป็นท้องตลาดใหญ่ที่หนังจำต้องให้ความสำคัญ รวมกับ Business Model ที่ว่า หากผิวหนังจะเข้าไปอังคณามขวัญ จำต้องคอยไป 12-18 พระจันทร์ ทำให้ฉันเปล่าแตะ ด้วยกันเมเจอร์เองก็ขายทั่วหนังกับการโฆษณาแบ่งออกพวกสตรีมขวัญชนิด Netflix พร้อมด้วย ดิฉันจดบอกตวาด ดิจิทัลไม่ไหวดิสรัปเกิน”กระนั้นก็ตาม วิชา ก็เห็นด้วยตวาด ดิจิทัลด้วยกันการเข้าสิ่งของเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงความประพฤติและไลฟ์สไตล์สิ่งของมนุช ดังนี้ ในที่จังหวะสาวก้าวสู่พรรษาแห่ง 25 ในปีนี้ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แล้วจึงข่าวสารหลักการ Major 5.0 ออกมาสู้รบ ตัวอย่างเช่นการพาของใหม่และเทคโนโลยีนวชาต ๆ เข้ามาเติมเต็มในงานให้บริการมากขึ้น เรียกว่า ‘วงการประกอบด้วยอย่างไรนวชาต จำต้องมีสถานที่เมเจอร์’ ซึ่งหากมองย้อนกลับจากไปในที่อดีต เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ก็ได้มีงานทำอย่างต่อเนื่อง ริเริ่มตั้งแต่งานจำหน่ายบัตรเปลี่ยนทู่กำจัดบัตรอัตโนมัติ ไม่ก็ E Ticket เข้า Mobile Ticket โดยจะจับจ่ายใช้สอยผ่านเล็กปของเมเจอร์ แห่งข้างหน้าจักถูกเจริญแบ่งออกครอบครอง Super App ประกอบด้วยการนำ AI ด้วยกัน ML ลงมาใช้คืนหมายรวมการพัฒนานำเทคโนโลยีมาใช้ในโรงหนัง เช่น เรือนไอแมกซ์ จออสุรา 3 มิติ , โรง4DX , เรือน Screen X ทีแรกในนครไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แห่งใช้หมู่การฉายฟิล์ม 3 แนว เช่นกันเครื่องฉายภาพจด 9 ตัว ก่อสร้างความช่ำชองนวชาตของงานมองดูผิวหนังต้นฉบับ 270 องศาเซลเซียส , โรง LED Cinema Screen จ่ายมองดูผิวหนังอีกด้วยกรณีละเอียดสิ่งของจอภาพชั้น 4K ชัดและรุ่งเรืองกระทั่งโรงหนังทั่วไปจรด สิบ เท่ากัน , ตึก Esports แห่งแรกในที่พื้นโลก ด้วยกัน Kids Cinema โรงภาพยนตร์เพราะด้วยลูก เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลเป็น Movie Experience77 เมืองจำเป็นจะต้องมีโรงภาพยนตร์สรรพสิ่งเมเจอร์ แกนภายหลัง รวมความว่า ในที่ชันษา 2015 ตั้งเป้าจะขยายสาขาแยกออกครบถ้วน 77 บุรีในที่ไทย ขนมจากปัจจุบันประกอบด้วยโรงภาพยนตร์อยู่ใน 60 เมือง เข้าถึงในชั้นอ.ด้วยกันชุมชน เพราะในสิ้นปี 2019 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีสาขารวมถึงสิ้น 169 สาขา 810 โรง 183,958 มณฑป แบ่งแยกเป็น– สำนักงานสาขาที่กรุงเทพฯ ด้วยกันชานเมือง 46 สำนักงานสาขา 355 โรง 80,468 สถานที่นั่งลง– สาขาในชนบท 115 สาขา 416 ตึก 95,041 แห่งนั่งลง– สาขาที่ต่างประเทศ 8 สาขา 39 เรือน 8,449 มณฑปส่วนที่ปี 2020 ที่จะจดตรงนี้ มีแผนการลงทุนขยายสาขามากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 30 ตึก เป็นต้นว่า เมเจอร์ ซีนีมา โลตัส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, เมเจอร์ ซีนีมา Mark 4 แผ่กว้าง, เมเจอร์ ซีนีมา โลตัส จังหวัดพะเยา, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส นิคมบางสุเหร่า จังหวัดปทุมธานี, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส จังหวัดสมุทรปราการ, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ยะลา, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี มหาชัย 2 จังหวัดสมุทรสาครเร่งผลิตผิวหนังแหลมทอง สร้าง ‘Tollywood’การยกระดับอุตสาหกรรมหนังไทยจ่ายเหมือนกับดัก Hollywood กับ Bollywood ดำรงฐานะอีกมิชชั่นพื้นที่ความรู้แจ้งมุ่งมั่นเก็บ เพราะว่านกเขาอยากก่อสร้างแบ่งออกประเทศไทย ดำรงฐานะ Tollywood (Thailand+Hollywood) สาระสำคัญ คือว่า งานเพิ่มจำนวนการก่อสร้างผิวหนังแหลมทองในแต่ละพรรษาแยกออกเติบโต เพราะเมเจอร์ จักประกอบด้วยทั่วออกทุนเองและรวมออกทุนกับนำร์เนอร์ทั้งที่กับต่างด้าว เพื่อเพิ่มขึ้นสัดส่วนเงินรายได้ภายในประเทศสรรพสิ่งหนังแหลมทองจ่ายเพิ่มเป็น 50% เท่าเทียมกับดักเงินรายได้หนังต่างด้าว ในอีก 2-3 ปีตรงหน้า ขนมจากในเวลานี้ประกอบด้วยส่วนสัดสิงสู่ที่ 26%รวมไปถึงผลักดันส่งหนังแหลมทองออกขายจากไปยังตลาดต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเป้าหมายหลัก คือ จีน และหมวดแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น พม่า, เวียดนาม, กัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, อินโดนีเซีย, ประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน, ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมกันจรกับดักงานส่งผิวหนังแหลมทองให้บริการบนบานศาลกล่าวสายการบิน เป็นต้นว่า Thai Airways, Hong Kong Airlines, Oman Airlines, Emirates Airlines ฯลุกลน และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ประการ Netflix ซึ่งดำรงฐานะทางทำให้หนังประเทศไทยมีตลาดสมรรถเก็บเงินรายได้เพิ่มขึ้นยิ่งนักขึ้นไป“มันเกิดเรื่องจำต้องใช้เวลา แต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ ก็เพราะว่าในเวลานี้มนุชแบบดูหนังแหลมทอง ด้วยกันการเจ้ามาชนิดดิจิทัล และแพลตฟอร์มออนไลน์แตกต่าง ๆ ทำให้เราสมรรถขยายไปคว้าเติบโต จรดบอกตวาด การทำงานผิวหนังกับดักโรงภาพยนตร์เปล่าไม่ผิดดิสรัป แต่ว่าเป็นโอกาสก่อสร้างเงินรายได้ใหม่ ๆ พางคุณจำเป็นจะต้องแจ้งแบ่งออกเท่าทัน เป็นเหตุให้ครอบครองครอบครอง”เช่นนี้ มุข เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ตั้งเป้ารายได้ชันษา 2019 ดุจักเติบโตขึ้น 15% เพราะว่าผลประกอบการ 9 พระจันทร์ของชันษานี้ทำรายได้จากไปแล้ว 8,354 เลี่ยนเท้า ซึ่งเมื่อคะเนจากเหตุการณ์แตกต่าง ๆ วิชาบอกดุ เป็นไปตามจุดหมายเป็นมั่นเป็นเหมาะ