ก่อกำเนิดอย่างไรขึ้นไป จู่ๆ พี่ผี์คก็โหยกรอกนามสกุล Facebook ปันออก “Instagram” และ “WhatsApp”

ในที่อีกไม่ช้าดิฉันคงได้เหลือบเห็นความเปลี่ยนแปลงทีนวชาตสิ่งของ facebook ที่ไม่ใช่การปรับตัวร่างอัลกอริทึมๆหรือไม่ก็เพิ่มพูนฟังก์ชันนวชาต ทว่าสำเร็จมากขึ้นชื่อเสียงเรียงนามห้อยท้ายปฤษฎางค์เรือแพลตฟอร์มสถานที่ Facebook สิงสู่ข้างหลังการพัฒนา??มีบอกว่า Bertie Thomson ภาษกอิสตรีสรรพสิ่ง Facebook รับรองงานสับเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามแอปพลิเคชันทั้งคู่ นั่นก็รวมความว่า Instagram กับ WhatsApp แปลงเป็น “Instagram from Facebook” ด้วยกัน “WhatsApp from Facebook” ในที่แจ้นนี้บนบาน App Store กับ Google Play ซึ่งต้นเหตุก่อเกิดมาจาก Mark Zuckerberg รู้อารมณ์เสียสถานที่ กงสีสิ่งของนกเขาไม่ได้ยอมรับเครดิตแห่งหนน่าจะมีกรรมสิทธิ์พอใช้งานกับดัก Instagram กับ WhatsApp แล้วก็ปรารถนาสร้างเนื้อความชัดแจ๋วเกี่ยวผลิตผลและบริการแห่งหนมีชื่อเสียงและประกอบด้วยลูกค้ามากหลายมากพอตรงนี้ เพราะครอบครองส่วนใดส่วนหนึ่งของ Facebook ดังนี้การผลัดกันชื่อเสียงเรียงนาม Facebook ต้องการแหวจักสามารถปรับปรุงจินตภาพของแบรนด์ปันออกสะอาดเพิ่มขึ้นเสมอเหมือนครอบครองผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนา ภายหลังพบวิกฤตติดลบต่อเนื่อง ที่มา : hypebae.com