นีลเส็น ปริปากส่วนสัดงานใช้งบประมาณการโฆษณาณจันทราธันวาคม 2558

Nielsen ประเทศไทย บอกข่าวเกี่ยวพันการชดใช้งบโฆษณาระดูเดือนธันวาคม 2558 ราคาหมายรวมจบ 9,821 เลี่ยนพระบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับดักระยะเวลาเดียวกันของชันษาเดิม 6.01% เพราะงบทรัพย์สมบัติโฆษณาส่วนใหญ่จะอยู่แห่งทีวีอนาล็อก 4,913 เลี่ยนพระบาท (ลดน้อยลง 10.51%) ตามมาอีกด้วยทีวีดิจิตอล 1,516 โล้นตีน (เพิ่ม 3.69%) กับนสพ. 1,188 ล้านตีน (ลดน้อยลง 5.49%) ซีกสื่อที่ประกอบด้วยการใช้คืนงบประมาณโฆษณาการมากขึ้นเมื่อวัดกับดักขณะเดียวกันสิ่งของปีเดิม เช่น สายไฟ/ทีวีดาวเทียม 462 ล้านพระบาท, วิทยุ 510 เลี่ยนเท้า (เพิ่มขึ้น 2.41%) พาหะที่โรงทิวทัศน์ยนต์ 601 ล้านตีน (มากขึ้น 13.18%) สื่อนอกบ้าน 370 ล้านตีน (มากขึ้น 12.12%) และตัวนำรถประจำทาง 396 โล้นพระบาท (เพิ่ม 2.59%)ข้างพาหะสถานที่ใช้คืนงบประมาณการโฆษณาลดลง นอกเหนือจากแห่งเสนอจากไปแล้วจึงประกอบด้วย นิตยสาร 321 โล้นตีน (ลดลง 22.46%) ตัวนำที่มันสมองจุดขาย 32 ล้านตีน (ลดน้อยลง 81.40%) กับสื่ออินเตอร์เน็ต 83 ล้านเท้า (ลดลง 2.35%)10 แบรนด์ที่ชดใช้งบการโฆษณายิ่งที่ดวงจันทร์เดือนธันวาคม 2558 1. กะทะ โคเรียคิงส์ : 113,378,000 เท้า 2. โตโยต้า ปิคอัพ : 84,469,000 ตีน 3. เครื่องดื่มโค้ก : 73,440,000 พระบาท 4. เอียงสผึ่งผาย โลตัส : 68,280,000 พระบาท 5. กรุงไทย แอกซ่า : 66,111,000 เท้า 6. เครื่องดื่มเป๊ปซี่ : 61,751,000 เท้า 7. โตโยต้า รถนั่งส่วนบุคคล : 60,484,00 ตีน 8. ซูหมกมนุษยชาติ รถนั่งลงส่วนบุคคล : 60,476,000 พระบาท 9. ผลิตผลแบรนด์ : 58,605,000 ตีน 10. อีซูซุ รถปิคอัพ : 57,225,000 ตีนภูมิหลัง นีลเส็น ประเทศไทย