“COVID-19” ป่วนแหล่งหล้า “Digital” อย่างไร? ดราฟท์ Insights ผู้ใช้3 เดือนจำเดิม 2020 กับดัก “New Normal” เรื่องเดิมขึ้น!

ไม่ตั้งใจตวาด 3 จันทร์แต่ต้นของพรรษา 2020 เป็นช่วงเวลาแห่งทั่วโลกจำต้องพบปะ “การสับเปลี่ยนคานลง” ครั้งเทิ่ง จากสถานการณ์ COVID-19 แต่คดีนี้กลับก้องกังวานนัยสรรพสิ่ง Digital ดามระยะเวลาดังที่กล่าวมาแล้ว เหลือบเห็นคว้าขนมจากสถิติที่ “Digital 2020 April Global Statshot Report” แห่งหน “We Are Social ด้วยกัน Hootsuite” ประมวญตั้งแต่3 เดือน 1-3 สรรพสิ่งพรรษานี้ ซึ่งพบพานประกาศแห่งน่าศึกษา อาทิ…ระยะเวลา “สาวก้าวกระโดด” ทีใหญ่สิ่งของกิจกรรมมุข Digital โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อที่แห่งหนมีการล็อกดาวน์การใช้คืน “โซเชียลมีเดีย” อย่างวิดีโอพระศอลล์ ด้วยกัน “อีคอมเมิร์ซ” ศูนย์รวมถึงบริการซื้อผลิตภัณฑ์ ถูกใช้งานจำเริญดัง “ความสำราญออนไลน์” ประเภทวิดีโอจบด้วยกันอีสปอร์ต ก็ได้สารภาพความชอบอย่างแพร่หลายทั่วโลกชดใช้ “เน็ต – โซเชียล” เพิ่ม! ทั้งชะง่อนผาสิ่งของผลรวมกับสถิติขนมจากประชาราษฎร์ 7,770 โล้นมนุชทั่วโลก มีจอมการใช้คืนที่ถือเหมือนกับ 5,160 กล้อนมนุช ส่วนยอดผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตอยู่แห่งหน 4,570 โล้นมนุช ด้วยกันลูกค้าโซเชียลมีเดียสิงสู่ที่ 3,810 กล้อนมนุษย์ เพราะว่าเมื่อเปรียบสถิติระหว่างดวงเดือนเดือนที่ 4 2019 กับ เมษายน 2020 จะผ่านพบแหวทั้งปวงพวกที่กล่าวมาตรงนั้น…จำนวนทวีทั้งผอง อาทิ พลเมืองแหล่งหล้าที่ทวี 82 ล้านมนุช หรือ 1.1%, จอมการชดใช้ด้ามทวี 128 โล้นมนุช หรือว่า 2.5%, ยอดผู้ซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่ม 301 โล้นมนุษย์ หรือ 7.1% และผู้บริโภคโซเชียลมีเดียทวี 304 ล้านมนุช หรือ 8.7%เด็กรับใช้ระยะเวลากับดักจิปาถะ “ดีงามไวซ์” เจริญ “หัตถ์กำหนด” ดูดดึงการฝักใฝ่ไปมากสุดๆเกินจริงแหวสถิติการใช้งานของหมู่ชนคราว 16-64 พรรษา ขนมจากมาก ๆ ด้าวในระยะ COVID-19 ระบาด จักสามารถสะท้อนเทรนด์การใช้งานบริสุทธ์ไวซ์ประเภทต่าง ๆ ได้มาอย่างใส่ใจ กับกาลเวลาใช้งานที่เพิ่ม อาทิ…76% ตอบตวาด “มือกำหนด” ครอบครองเครื่องไม้เครื่องมือแห่งดึงดูดระยะเวลาของเขาทั้งหลายเจียรมากที่สุด โดยเฉพาะเพศหญิง ซึ่ง 4 ใน 5 มนุชตกลงตวาดชดใช้มือถือเติบโตแน่ๆ ๆ45% ตอบดุ กินเวลากับ “โน้ตบุ๊ก” เติบโต34% ซูบแหว “ผึ่งผายทีวี” ไม่ก็ งานชม “มีเดียสตรีมขวัญ”32% ซูบดุ “เดสก์ท็อป”22% ตอบแหว “แท็บเล็ต” ซึ่งดูเหมือนจะเป็นดีด่วนซ์อีกประเภทที่เพศเมียถูกใจมากกว่าเพศชาย ก็เพราะว่าสัดส่วนการใช้งานสิงสู่ที่ ตัวเมีย 25% ทาบเพศชาย 19%17% ซูบตวาด “เล่นเกม” เติบโตสิบเอ็ด% ซูบแหว “ดอกลำโพงอัจฉริยะ”6.3% ซูบแหว “โก้วอทช์”COVID-19 ทำให้เกิด “New Normal” กับดักพฤติกรรมออนไลน์ต่อเนื่องขนมจากการกินเวลากับดักดีงามไวซ์ต่าง ๆ ทวีคูณหลังจากนั้น COVID-19 ยังทำเอาหมู่ชนเกิดความประพฤติใหม่ ๆ ณการใช้งานออนไลน์ด้วย อาทิ…57% ดูรายการต่าง ๆ หมายรวมภาพยนตร์เปลี่ยนแพลตแบบฟอร์มอังคณามสิริมงคลจำเริญ47% ใช้เวลากับดักโซเชียลมีเดียจำเริญ46% ใช้เล็กปแชท ส่งคดีจำเริญ39% ฟังเพลงเปลี่ยนมิวสิคอังคณามสิริมงคลเติบโต36% กินเวลากับดักแอปต่าง ๆ แห่งหนมีบนบานด้ามเจริญ35% เล่นเกมเจริญ ทั้งจบคอมพิวเตอร์กับวิดีโอสิ้นสุด15% หันไปครีเอทด้วยกันอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปโซเชียลมากกว่าช่วงเวลาสามัญ14% ใช้เวลาฟังเมื่อดแคสต์เจริญและชิ้นแห่งน่ารู้ตกว่า New Normal เหตุเดิมขึ้นไปนี้หามิได้พฤติกรรมระยะสั้น เพราะว่ากลุ่มคนผลรวมไม่ใช่หยอกบอกตวาด “พวกเขาจะสร้างกระนี้ดามไป” แต่ว่าสถานการณ์ COVID-19 จักสะสางและกลับมาสู่สามัญแล้ว เป็นพิเศษงานยอมรับเพ่งคอนเทนต์ขนมจากบริการอังคณามมิ่งทั้งหมด ด้วยกันงานเปลืองเวลากับดักโซเชียลมีเดียเจริญจำแนกติดตาม “คราว” ใครใช้โซเชียลยิ่งกว่ากักคุม ?แต่ว่าทั้งหมด ทั้งปวงรุ่น จักใช้คืนโซเชียลมีเดียเหมือน ๆ กักคุม แต่ถ้าหากแบ่งติดตามตอนรุ่น อีฉันจักพานพบความนิยมแห่ง “ถลายแตกต่าง” กันจร โดย “58% สิ่งของปูน 16-24 ปี บอกแหวเปลืองเวลาสิงสู่กับโซเชียลมีเดียเติบโตในตอนนี้” ขณะเมื่อ ส่วนสัดที่ปูนอื่นก็จักหลั่นจร อาทิ ปูน 25-34 ชันษา สิงสู่แห่ง 50%, ปูน 35-44 พรรษา สิงสู่ที่ 42%, คราว 45-54 พรรษา อยู่แห่ง 34% และคราว 55-64 พรรษา สิงสู่แห่ง 32%เสียแต่ว่าสิ่งแห่งน่าสนใจขนมจากเรื่องนี้ ตกว่า “เพศหญิงทั้งหมดระยะรุ่น” ใช้งานโซเชียลมีเดียยิ่งกว่าบุรุษ ที่สัดส่วนแห่งไล่เลี่ยกันค่าถัวเฉลี่ยทั่วโลกใช้เน็ต 47% “ฟิลิปปินส์” นำโด่ง!ตามสถิติแห่งหนปรากฎในบอกระบิลนี้ ค่ากลางการใช้คืนอินเทอร์เน็ตสิ่งของทั่วโลกที่ทวีณชาวเน็ตคราว 16-64 ชันษาตรงนั้น ผ่านพบแหวค่ากลางอยู่แห่งหน 47% โดยด้าวแห่งหนส่วนสัดเต็มแรงที่สุด ลงความว่า ประเทศฟิลิปปินส์ สถานที่ 64% ด้วยกันแดนสถานที่โกร๋งเกร๋งสุด ลงความว่า ญี่ปุ่น แห่งหน 23%“แพลตแบบฟอร์ม – แอป” ไหน เห่อเหิมชาวเน็ต ?ส่วนสัดแห่งหนจัดโชว์เกี่ยวกับกรณีนี้ ประมวลมาจากหวนคิดเก้านผ้ใช้งานสถานที่เล็กคครั้งฟทาบดวงเดือน สมุดบัญชีผู้ซื้อสถานที่แอคคราวฟ รวมถึงการเข้าถึงโฆษณาบนแต่ละแพลตแบบฟอร์ม ซึ่งพบพานแหว…Facebook ดำรงฐานะชั้น 1 พร้อมด้วยจำนวนผู้บริโภค 2,498 เลี่ยนมนุษย์YouTube ด้วยกัน Whatsapp วรรณะ 2 ร่วมมือ ด้วยปริมาณผู้บริโภค 2,000 กล้อนมนุษย์FB Messenger ระดับ 3 พร้อมด้วยจำนวนผู้บริโภค 1,300 ล้านมนุชWeChat วรรณะ 4 พร้อมด้วยจำนวนผู้บริโภค 1,165 ล้านมนุษย์Instagram ระดับ 5 อีกด้วยจำนวนผู้ซื้อ 1,000 ล้านมนุชTIKTOK ระดับ 6 ด้วยจำนวนรวมผู้ซื้อ 800 เลี่ยนคนQQ วรรณะ 7 พร้อมด้วยปริมาณผู้ซื้อ 731 เลี่ยนมนุชQzone ระดับ 8 พร้อมด้วยจำนวนรวมผู้บริโภค 517 เลี่ยนคนSina Weibo ชั้น 9 อีกด้วยปริมาณผู้ใช้ 516 เลี่ยนมนุษย์Reddit ชั้น 10 ด้วยจำนวนรวมผู้ซื้อ 430 เลี่ยนมนุษย์Kuaishou ระดับ สิบเอ็ด พร้อมด้วยจำนวนรวมผู้บริโภค 400 ล้านคนSnapchat ชั้น 12 อีกด้วยจำนวนผู้บริโภค 398 เลี่ยนมนุชTwitter ชั้น 13 ด้วยจำนวนผู้ใช้ 386 เลี่ยนมนุษย์Pinterest วรรณะ 14 ด้วยปริมาณผู้ซื้อ 366 เลี่ยนมนุษย์ถ้าหากสำรวจเพราะจำแนกดำรงฐานะ “แอปพลิเคชัน” บนบานศาลกล่าวมือจับ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 เดือนมีนาคม 2020 จักผ่านพบแหวเล็กปแห่งประชาชนทั่วโลกจ่ายความชอบใช้งาน จะพบพานแหว“Facebook เป็นอ่อนปโซเชียลมีเดียบนบานด้าม สถานที่ประกอบด้วยผู้ใช้งานรุ่งเรืองสุดๆ” และ“PUBG Mobile ครอบครองอ่อนปเกมบนบานศาลกล่าวด้าม สถานที่มีผู้ใช้ประกอบด้วยผู้ใช้งานรุ่งเรืองสุด”ทว่าผิพิจารณาเท่าเดือน มีนาคม 2020 จักพบแหว “ประกอบด้วยการผลัดกันตงยอม” โดย“TIKTOK ตกเป็นชั้น 1 สรรพสิ่งแอปบนบานศาลกล่าวมือจับ สถานที่มียอดดาวน์โหลดด้วยกันใช้ยั่วยวนใจเวลาจากผู้บริโภคได้เต็มที่แห่งสุดๆ”ขณะเมื่อ “Game for Peace ก็แซงขึ้นไปลงมาเป็นนัมเบอร์ 1 ที่หมวดแอปจบบนบานศาลกล่าวมือถือ เช่นห้าม” กระนั้นก็ตาม กรณีเหล่านี้นับว่าเป็นพางน้ำจิ้มกระจิดริด ๆ โกร๋งเกร๋ง ๆ กับเทรนด์การใช้งานโซเชียลมีเดียและดีด่วนซ์ IoT แห่งเชื่อมต่อกับดักอินเทอร์เน็ต ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 แห่งหนทั่วโลกกำลังมุมานะรบราฆ่าฟันกักคุมชนิดสุดจิต