พว. ชวน ปชชมันสมองส่งทัศนียภาพความทรงจำ ในหลวง ร.๙ เพื่อร่วมกันก้มหวนคิดด้วยกันนำจากไปจัดแสดงเป็นตำนานชนชาติ

ตลอดระยะเวลานับจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมทุ่งนาถบพิตร ในหลวง แผ่นดินที่ ๙ อยู่ซี้จนถึงช่วงปัจจุบัน คว้ามีการถ่ายภาพ การเดินทางเต็มแรงราบมอบให้เคารพบูชาพระบรมศพ กับงานทำกิจกรรมจิตใจอาสาแห่งปีกกระยาเลย ที่กลางเมือง ก่นปฏิบัติเพื่อที่จะดำรงฐานะเครื่องระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ กับก้มให้พระราชกุศลเนื้อความทราบฝ่ามือผงฝุ่น พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลแห่ง๑๐ แล้วก็มีพระราชดำริที่จะแบ่งออกประชาชน คว้ามีส่วนร่วมแห่งการประมวลทิวทัศน์เหตุการณ์ที่ความทรงจำนับแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมที่นาถบพิตร ไปม้วย ซึ่งจดหมายวางตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมาเพื่อจะประมวลวางเป็นสิ่งของชี้ให้เห็นจดความภักดี ความจงรักภักดี และความนับถือของปวงพวกสามัญชนที่มีประกบพระองค์ สิ่งจักเป็นสำคัญฐานสำคัญ มุขเหตุการณ์ในอดีตของชาติ เพราะมีพระราชดำริปันออกมีการพาภาพสถานที่จัดส่งลงมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปจัดแสดงปันออกกลางเมืองได้ร่วมกันก้มคิดย้อน ถึงบุญคุณ สถานที่ดำรงมีทาบประชาชนชาวไทยด้วยกันรัฐเรื่อยไปดังนั้น สำนักพระราชวัง แล้วจึงตาขอชวนประชาชนทั่วในกับต่างชาติร่วมส่งทิวทัศน์ที่ความทรงจำและนึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งการเห็นปะปนกัน แห่งได้บันทึกภาพไว้โดยส่งทิวทัศน์ให้กำเนิดครอบครอง 2 ช่วง ได้แก่ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 13-31 เดือนตุลาคม 2560ตอนที่สอง พระขนองพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพศพ จรดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560ส่งได้ไม่เกินคนเว้น 10 ทิวภาพ ประกอบด้วยเนื้อความละเอียดสิ่งของภาพเปล่าเลย 3MB โดยแสดงชื่อและชื่อสกุลสิ่งของผู้ถ่ายภาพ วัน สมัย และแห่งสถานที่บันทึกภาพ ครบครันลำดับที่โทรศัพท์ต่อเนื่อง ส่งมาที่อีเมล์ [email protected]มันสมองth ด้วยกันมุขเว็บไซต์ https://photokingrama9.ohmมันสมองgo.th/หรือไม่ก็ทางไปรษณีย์ เพราะฉะนี้ที่ว่าการราชเลขานุการในที่ท่าน 904 พระที่นั่งอัมพรสถานที่ ถนนจังหวัดนครราชสีมา แดนดุสิต แคว้นดุสิต บางกอก 10300ทิศทะเบียนบริษัท อาคาร 601 พว. (สนามผู้ร้ายวนาลี) ถนนศรีอยุธยา ส่วนดุสิต อาณาเขตดุสิต บางกอก 10300กองโฆษณาชวนเชื่อพระราชกรณียกิจ พว. อาคารศาลาลูกขุนแห่ง ถนนหน้าพระสงฆ์ลาน ส่วนพระราชวัง เขตเมืองหลวง บางกอก 10200อนึ่ง ผู้ส่งภาพยินบริสุทธ์ใหส่วนร.แห่งท่านนำทิวทัศน์จรเผยแพร่การบอกกล่าวคว้าดูก่อนยละเล็กทำให้ดีขึ้น ถึงที่เหมาะเว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th/ ด้วยกันสอบถามถึงที่กะไว้ 02-220-7200 ประกบ