มูลนิธิหมอว่าสิตฯ ชวนแชร์ไอเดียชี้แนะหน้าที่ สานวาดภาพปันออกน้องๆ ผู้ทุพพลภาพ เปลี่ยนโครงการ ความปรารถนาไม่มีวันทุพพลภาพ ชันษาสถานที่ 2 เดอะ วีรบุรุษ

ไม่ว่าใครต่างก็ประกอบด้วยความฝัน ไม่สำคัญแหวสรีระจะดำรงฐานะเช่นไร ทั้งหมดทั้งสิ้นมีความฝัน และโหยปฏิบัติตามจินตนาแยกออกสำเร็จ หมายรวมผู้เป็นอัมพาตเช่นกันเช่นกัน เขาทั้งหลายพวกนั้นต่างมีความปรารถนาเสมอเหมือนคนอื่น ซึ่งช่วงปัจจุบันประกอบด้วยมากมายองค์กรแห่งหนเข้ามาแจกการช่วยเหลือคนพิการที่ปีกต่างๆ เพื่อส่งเสริมมอบผู้ทุพพลภาพได้โอกาสด้านสังคมเทียบเท่าคนอื่นๆ ต้องเห็นด้วยว่าที่ผ่านมาโอกาสการงานของผู้พิการอีกต่างหากค่อนข้างจะขีดคั่น เป็นเหตุให้พวกเขาไม่สมรรถแสดงประสิทธิภาพสิ่งของตนเองแห่งหนประกอบด้วยออกมาได้ยิ่งนักปัจจุบัน มูลนิธิเวชดุสิต ณพระอุปถัมภ์ของสมเด็จตุ๊พี่อนงค์เจ้าเอ็ง เจ้าชายกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยกันบริษัท เมืองใหญ่เทพดาดุสิตเวชการ กำหนด (หมู่ชน) หรือ BDMS ได้มาแจ๋โครงการ “ความใฝ่ฝันไม่มีทางเป็นอัมพาต ชันษาที่ 2 เดอะ ฮีโร่” (Unlimited Dreams Year 2: The Hero) ที่แจ๋ขึ้นไปดำรงฐานะพรรษาที่ 2 เพื่อรณรงค์สงเคราะห์ผู้เยาว์ผู้ทุพพลภาพ เพราะจุดประกายผ่านคนต้นเค้า สร้างความประจักษ์แจ้งมอบน้องๆ ผู้พิการศรัทธาณพลังสรรพสิ่งตัวเอง เพราะโครงการฯ ที่ชันษาที่ 2 นี้ได้เชิญแจกชาวไทยร่วมโหมความคิดแนะนำอาชีพปะปนกัน แห่งน่าศึกษาเพราะด้วยน้องๆ ผู้เป็นอัมพาตครบถ้วนเหตุผล เพื่อพอกพูนวิถีทางณงานเดินตามนึกคิด ด้วยกันดำรงฐานะอีกหนึ่งแรงดันแจกเด็กๆ ได้สาวเท้าถัดจากไปสู่อนาคตแห่งเป็นต่อเริ่มแรกชันษาที่ผ่านมาร่างการฯ ประสบความสำเร็จกับดักงานเปิดฉากจอเงินสั้นความ “ความใฝ่ฝันไม่มีวันเป็นอัมพาต (Unlimited Dreams)” แห่งมีจอมผู้เข้าชมยิ่งกว่า 2 ล้านวิว ภายในกาลเวลาเพียงหนึ่งจันทร์เศษหนึ่งส่วนสอง ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่รองรับเก็บจดเท่าตัว และอีกต่างหากมีการแชร์คอนเทนต์เปลี่ยนมุข Social Media กระทั่ง 120,000 ครั้ง ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน ด้วยกันที่พรรษาตรงนี้มูลนิธิเวชดุสิตฯ ด้วยกัน BDMS ได้สืบทอดอธิคมด้วยการเปิดฉากจอเงินสั้นกองนวชาต ความ “ความฝันไม่มีวันพิการ ปีที่2 เดอะฮีโต่” โดยเล่าภายใต้กรอบความคิด ยอดมนุชอยู่ในเนื้อตัวทั้งหมด พอให้ผู้เยาว์ผู้เป็นอัมพาตกล้านึกคิดกับลงมือทำ โดยครอบครองแรงดลใจขนมจากบุคคลต้นเค้าสิ่งของพวกเขา และในขณะเดียวกันอีกทั้งเป็นการก่อสร้างความเข้าใจแจกมนุชสาธารณะถือสิทธิ์แจ้งดุ เด็กๆ แห่งหนมีความจำกัดมุขด้านสรีระก็ประกอบด้วยความใฝ่ฝันได้มา เพราะว่าความปรารถนาแห่งหนไม่มีวันทุพพลภาพความฝันไม่มีทางทุพพลภาพชันษา 2 เดอะ วีรบุรุษ (The Hero)httpv://youtuมันสมองbe/7ylfGd06pNsนอกจากนี้ ในการงานแถลงข่าวเปิดฉาก อีกต่างหากประกอบด้วยการสัมภาษณ์เด็กๆ ผู้พิการดาราจับในจอเงินสั้น และฮีโร่แห่งหนดำรงฐานะคนต้นแบบสิ่งของชาวไทยแหล่ๆ มนุชชนิด เจ ขวิดาธิป นักฟุตบอลสโมสร SCG เมืองกาญจนายูไนเต็ด และขนิษฐาทาม เด็กชายผู้พิการมือทั้ง 2 ปีก แห่งรวมกรอรถจักรยานณกิจกรรม Bike For Mom หมุนเพื่อชนนีเช่นนี้ งานเดินตามความปรารถนาสรรพสิ่งน้องๆ ผู้ทุพพลภาพ จำเป็นต้องครอบครองการอนุเคราะห์ และการเปิดโอกาสขนมจากหลากฝ่าย นับแต่เรื่องการศึกษา การดำรงชีวิตณสังคม จนกระทั่งโอกาสที่งานเลี้ยงชีพ เพื่อให้น้องๆ ทุกคนสมรรถไปได้มาไกลสุดขอบติดตามเส้นทางฮีโร่แปลนแห่งหนนกเขาฝันเก็บมูลนิธิหมอดุสิตฯ และ BDMS จึ่งตะขอเชื้อเชิญผู้ที่ยั่วรวมครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดในการให้โอกาสเส้นทางความฝันของเด็กๆ ผู้ทุพพลภาพ อีกด้วยงานร่วมแลดูหนังสั้น “ความใฝ่ฝันไม่มีทางทุพพลภาพ ปีแห่งหน 2 เดอะ ฮีโต่” ด้วยกันร่วมเกื้อกูลความคิดเหตุงานการแห่งหนเป็นไปได้ แห่งหน Facebook : Vejdusit Foundation เพื่อจะเป็นแรงดันแจกเด็กผู้เป็นอัมพาตกล้าจัดโชว์พลังสิ่งของตัวเองไปสู่เข้าสังคมติดตามรายละเอียดกระยาเลย พอดี http://on.fbมันสมองme/1WTGanv