เช่นนี้ก็ยอดงดงาม ไอเดีย ‘ตลาดสดระยะเวลาโคตัก-19’ สิ่งของเจ้าจอมพี่เลี้ยงเด็กา ตอบปัญหา Social Distancing

ถูกแชร์กับกล่าวถึงห้ามจังในแหล่งหล้าโซเชียล ด้วยว่าทิวทัศน์ ‘ตลาดสดระยะเวลาวัวตัก-19’ ในประเทศภรรยาแม่นมา ในที่การพาพื้นที่ท้องถนน มาปฏิสังขรณ์ด้วยกันแก่พื้นที่มอบดำรงฐานะตลาดหนทางใหม่ โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างไกลด้านสังคม ไม่ก็ Social Distancingภาพนี้ครอบครองภาพตลาดสดสถานที่เอ็ดณ เมืองประมาณการลอ ประเทศเถือก ประเทศภรรยานมา ซึ่งมาจากเฟแนบุ๊กของ Pyonekathy Naing ผู้แทนอิสตรี ในที่บุรีสถานที่ตรงนี้ และครอบครองไอเดียในการว่าการตลาดสดหนทางใหม่ตรงนี้เช่นกัน เพื่อให้ประชาชนออกมาซื้อขายกับใช้สอยกักคุมได้มาตามธรรมดา ร่างไม่ต้องเบียดเสียดหนาแน่นเท่าเทียมตลาดทั่วไป เช่นกันการพาเนื้อที่ถนนลงมาจ้าพื้นที่ดำรงฐานะตลาดแจกแต่ละตับมีที่ว่างกักคุม 1-2 เมตร ที่สำคัญไม่ว่าจะครอบครองวาณิชหรือไม่ก็มนุษย์ลงมาจับจ่ายใช้สอยจำเป็นจะต้องใส่หน้ากากสถานีอนามัย กับจำเป็นต้องเว้นระยะห่างไกลต่อกันแน่นอน ๆ ไอเดียน่าศึกษา ด้วยกันควรลงมาปรับใช้ณประเทศไทย ทว่าโง่ว่าจะทำได้ไหม เพราะตลาดสดในที่อยู่ฉันมักมีผลรวมตับแห่งหนหนาแน่น ด้วยกันพื้นที่ถนนคงไว้ไม่ว่างเมื่อจักแจกเอามาก่อในหนทางนี้จะอย่างไรก็ตาม ศูนย์จัดการสถานการณ์งานแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสงัวโรน่า 2019 (งัววิด-19) หรือว่า ศบคมันสมอง คว้าออกลูกมาตรการหลักเพื่อท้องตลาดต่าง ๆ ตลอดตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ เป็นต้น ที่จะกลับมาดึงขึ้นให้บริการอีกครั้งในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยหลัก ๆ ดังนี้-แบ่งออกจำกัดทางเข้า-ให้กำเนิด , เลือกเฟ้นกรองผู้เข้าชดใช้บริการ-มอบเว้นระยะไกลลิบของตับ หรือไม่ก็ระยะนั่ง-ยืนขึ้น , การคัดสินค้าและวางเงินอย่างน้อย 1 เมตร-มนุษย์ทำการค้ากับคนซื้อจำเป็นจะต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือไม่ก็หน้ากากผ้าเทียมเท่า-ประกอบด้วยวงบริการล้างมือด้วยสบู่หรือไม่ก็เจลอ่อนลอฮอล์ ภูมิหลังภาพ : Pyonekathy Naing