“KBank” แต่งตั้ง “ขัตติยา อินทรวิชัยชนะ” นั่งลงตั่ง CEO คนใหม่! ปรับกระบวนทัพ สู้การสู้รบแบงก์กิ้ง

มีอัพเดทขนมจาก KBank ข้อคิดเห็นรังสรรค์ประธานพนักงานบริหารมนุชนวชาต และกุนซือแก่ทีมสั่งการ เพราะที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรแหลมทอง คว้ามีมติอนุมัติ รังสรรค์ “นางสาวขัตติยา อินทรวิความมีชัย” กรรมาธิการและเอ็มดี ครอบครอง “กรรมาธิการด้วยกันประธานพนักงานว่าการ” สรรพสิ่งแบงค์ฯ ทำแทน อธิปบัที่ฑูร ล่ำซำ แห่งครบกำหนดติดสอยห้อยตามสัญญานอกจากนี้ ห้องประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ อีกต่างหากคว้ารังสรรค์แจก นายบัที่ฑูร กำยำซำ นั่ง “ประธานกรรมการ ชนิดกรรมาธิการแห่งเปล่าดำรงฐานะผู้สั่งการ” ตลอดยังดำรงตำแหน่ง “กุนซืออายุมากทีมจัดงาน” โดยส่งผลตั้งแต่ถัดลงมาทิวากาลประชุมธรรมดาๆผู้ถือหุ้น ปี 2563 เป็นต้นไปดังนี้ กรรมการ กับ CEO คนใหม่ คว้าดำเนินการร่วมกับ KBank ตั้งแต่ชันษา 2530 ณด้านสินเชื่อการเกษตรกับการผลิต หมายรวมด้านกิจธุระอื่น ๆ อาทิเช่น ทิศภารกิจวาณิชธนกิจ, ฝ่ายบริหารการตลาดและเงินเชื่อ, ด้านที่มีความสำคัญในการรบหน่วยงาน, เลขานุการกรรมการผู้จัดการ, ถัดลงมาเอ็มดี, รองเอ็มดีแก่ จวบจนนั่งกรรมการด้วยกันเอ็มดี ครั้นพรรษา 2559 ด้านการศึกษา เจ้าเอ็งขัตติยา อวสานการศึกษาจาก BBA- การตลาด ว่าวปักเป้ายอมมือที่์สถาบันอุดมศึกษา, M.B.A Finance and Investment University of Texas at Austin ด้วยกันนักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย U.SมันสมองA