‘กระชั้นชิด็ค หม่า’ กับความเห็นการครอบครองผู้นำสถานที่ดีที่โลกปัจจุบัน

‘กระชั้นชิด็ค หม่า’ สำคัญด้วยกันผู้รวมตั้งอาลีบาบา คณะ ได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ถึงงานดำรงฐานะผู้นำสถานที่สะอาด ของวิทยาคารเตรียมการนักรบสหรัฐ โดยชี้ให้เห็นจดโจทย์สิ่งของการพัฒนาภาวะผู้นำซึ่งเปล่าคล้องจองกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี แห่งประกอบด้วยการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยกันคุณสมบัติสถานที่เท้าหน้าควรมีสุนทรพจน์ดังที่กล่าวมาแล้ว บังเกิดที่กิจธุระรวมพลแม็คกระแทกัลเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติการดำรงฐานะผู้นำ ( McDonald Conference for Leaders of Character ) จัดขึ้นไปรายปี โดยสถาบันชื่อดังประการเวสต์เมื่อยท์ ซึ่งมีนักเรียนตระเตรียมทหารขนมจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมจำนวนมาก เพราะข้อความการประชุมที่ปีตรงนี้ถือเอาว่า ‘Leading with Character in a Technology Driven World’หม่า ได้แสดงให้เห็นจดโจทย์สิ่งของการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทางข้างเทคโนโลยี แห่งมีการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กับคุณลักษณะแห่งผู้นำพึงมี ตกว่าเท้าหน้าสถานที่สมรรถชิงชัยด้วยกันรวมหัวได้มาในเวลาเดียวกัน (co-competition) แทนที่จะรู้จักมักจี่แค่การชิงดีชิงเด่นหรือว่าสมรู้ร่วมคิดแทบประการฝ่ายเดียว ซึ่งนกเขาหลงเชื่อดุ คุณลักษณะเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาวันหน้าจุดสำคัญขนมจากคำปราศรัยของ หมัก ตอนนี้ ประกอบด้วยเพราะฉะนี้ภาวะผู้นำถูกกำหนดโดยการงานสถานที่ถือสิทธิ์มอบหมาย มนุษย์ส่วนมากต้องมองเห็นก่อนกำหนดจดจักเชื่อ ทว่าดีฉันจำเป็นจะต้องก่อสร้างความเลื่อมใสด้วยกันเป็นเหตุให้คนเห็นภาพชัดเจน ในที่ขั้นเท้าหน้า ดีฉันต้องเหลือบเห็นในที่สิ่งแห่งหนคนอื่นๆมองไม่เห็นโลกยุคปัจจุบันมุ่งหวังผู้สถานที่ประกอบด้วยภาวะผู้นำ มิได้เพื่อทดลองแหว เป็นคนดี เสียแต่ว่าเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนขจัดปัญหาสมรู้ร่วมคิด ก่อสร้างคุณภาพเพื่อที่จะอนาคตกาลสถานที่ได้เปรียบ ผู้นำต้องมองการณ์ไกลกระทั่งมนุชธารณะด้วยกันลงมือกระทำเพื่อเข้าผู้เข้าคน ผู้บริโภค กับกลางเมือง เท้าหน้าจำเป็นจะต้องฉลาดด้วยกันทันโลก “มนุชหัวไวดำรงชีวิตชนิดมีความสุขเสียแต่ว่ามนุษย์มีไหวพริบจักรู้จักการเสียสละ และสถานที่สำคัญจักจำเป็นจะต้องประกอบด้วยความกล้าหาญ กับอารมณ์ทางใจรบวันนี้อีฉันสร้างเทคโนโลยีแห่งนำสมัย ประกอบด้วยเครื่องใช้ไม้สอยด้วยกันทรัพยากรแห่งหนมีประสิทธิภาพสูงศักดิ์ เสียแต่ว่าในที่เหตุความเป็นหัวหน้ายังตามหลังชิ้นพวกนั้นสิงสู่ อำนาจของอาวุธยุทโธปกรณ์พัฒนาจากไปห่างจากนั้น แต่อำนาจความเป็นหัวหน้ายังไล่หลัง ซึ่งอันเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายคุกคามทาบมนุษยชาติได้มากงสีเทคโนโลยี ควรนึกถึงเทียบเท่าแหว “อย่าเป็นคนโฉดร้าย” “อันสถานที่เท้าหน้าสมรรถทำได้ถือเอาว่า งานสร้างความชื่นชอบแห่งหนดีงามกับรับผิดชอบทาบความประพฤติสรรพสิ่งรูป หากเข้าสังคมกังวลคดีว่างงาน กองกลางก็น่าพอกพูนการจ้างการงาน” และ “ที่สภาพผู้นำ อีฉันจำเป็นจะต้องนึกดูสมมติว่าคนอื่นเสมอ”นอกจากนี้ หมัก ยังทูลดับการเอ่ยปากบนบานศาลกล่าวแท่นดุ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งแรก นำไปสู่สงครามโลกคราวแห่งหน 1 การรัฐประหารเทคโนโลยีครั้งถัดมา นำไปสู่สงครามโลกหนสถานที่ 2 ทุกวันนี้ดีฉันกำลังกายอยู่ณตอนปฏิรูปเทคโนโลยีครั้งแห่งหน 3 ซึ่งควรจะเป็นการต่อสู้กับดักความแร้นแค้น โรคภัยไข้เจ็บกระยาเลย และ มลพิษยิ่งกว่าหลักแหล่ง : alizila.com