ความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบมาตรการน้ำประปาเอาใจช่วยประชาชน ชดใช้ลำธารให้เปล่า สิบ ลบออกมันสมองม. เลยกว่านั้นลด 20% กาลเวลา 3 ดวงจันทร์

หลังจากการไฟฟ้าได้ออกมาตรการอนุเคราะห์ประชาชนลดค่าใช้จ่ายที่ช่วงเหตุการณ์ COVID-19 ก็จดคิวบิกการประปาที่จะยื่นมือเข้ามาลุ้นกลางเมืองแห่งงานทุ่นค่าใช้จ่าย เพราะความเห็น ครม.เห็นดีมาตรการช่วยเหลือทำให้หลุดพ้นค่าใช้จ่ายกลางเมืองแห่งระยะเหตุการณ์ COVID-19 ของการประปาตลอด 2 องค์การ ตลอดการประปาพระนคร (กปน.) กับกปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค) เพราะมาตรการของการประปาเมืองกรุง (กปน.) กอปรเจียรอีกด้วย 5 มาตรการ แบ่งแยกครอบครองมาตรการแห่ง 1 คลายกาลเวลาชำระคุณประโยชน์น้ำประปา เกี่ยวกับผู้แห่งจดทะเบียนประเภทประกอบธุรกิจโฮเต็ลด้วยกันการงานให้เช่าเคหสถาน เพราะว่าไม่คิดดอกเบี้ยด้วยกันสามารถผ่อนส่งคว้าไม่พ้น 6 เดือน สิ่งของแต่ละรอบใบรุ่งอรุณค่าน้ำประปา (เฉพาะเจาะจงรอบใบรับเงินดวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563)มาตรการแห่งหน 2 ตัดทอนค่าประปาจ่ายกับดักผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นเวลา 3 ดวงเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 หรือใบรุ่งเช้าค่าน้ำประปางวดดวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 เพราะว่าจำแนกครอบครอง– ผู้ซื้อสายธารจำนวน 10 ลูกบาศก์เมตรหรือว่าต่ำกว่า สามารถใช้คืนน้ำคว้าฟรี เพราะ การประปานครหลวงจักละเว้นงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่านายหน้าอื่นๆ– ผู้ใช้ธาราแห่งใช้น้ำยิ่งกว่า สิบ หัก.มัธยม ละเว้นคุณประโยชน์ประปาเกี่ยวกับน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรแรก และส่วนสถานที่ใช้พ้น 10 ลูกบาศก์เมตร ตัดทอนคุณประโยชน์ประปาที่อัตรา 20%มาตรการแห่งหน 3 คืนเงินประกันการใช้คืนธาราปันออกกับดักผู้ใช้สายธารประเภทบ้าน กับชนิดธุรกิจ ราชการ รสก.Photo Credit: MTHAIมาตรการแห่ง 4 ละเว้นค่าธรรมเนียมการจ่ายคุณประโยชน์ประปา พอจ่ายผ่านโต๊ะเซอร์วิส, 7-11, เอียงสสมาร์ท โลตัส, บิ๊กซี และ CenPay เป็นระยะกาลเวลา 3 ดวงเดือน ตั้งแต่วันที่ 17 เดือนที่ 4-30 เดือนมิถุนายน 2563มาตรการแห่งหน 5 ยกเว้นการเจี๋ยนประปาทั้งชั่วครู่ด้วยกันถาวร ตลอดการผูกยึดลวดด้วยกันถอดมิเตอร์วัดน้ำ เป็นระยะกาลเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-30 กันยายน 2563 ขณะเมื่อมาตรการสรรพสิ่งการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค) กอปรจากไปอีกด้วย 5 มาตรการพร้อมด้วย เพราะว่าแยกครอบครองมาตรการสถานที่ 1 ขยายเวลาจ่ายคุณค่าประปา เกี่ยวกับผู้แห่งหนจดทะเบียนประเภทประกอบธุรกิจโรงแรมกับการงานให้เช่าเคหสถาน โดยไม่คิดดอกเบี้ยและสามารถผ่อนชำระคว้าเปล่าเลย 6 จันทรา ของแต่ละรอบใบรุ่งเช้าค่าน้ำประปา (เฉพาะเจาะจงรอบใบเสร็จรับเงินเดือนเดือนที่ 4-พฤษภาคม 2563)มาตรการแห่ง 2 คืนเงินประกันการชดใช้ประปาปันออกกับผู้ใช้ธาราชนิดที่พักมาตรการแห่ง 3 ลดคุณประโยชน์ประปาแจกกับผู้บริโภคสายธารทั้งหมดชนิดที่ตำแหน่ง 20% ยกเว้นผู้ใช้น้ำส่วนร.และรสก. ตัดทอนคุณประโยชน์ประปาแห่งตำแหน่ง 3% (เปล่ารวมเปอร์เซ็นต์ทุกเดือน) ตั้งแต่จันทราเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 หรือใบรุ่งอรุณคุณประโยชน์น้ำประปางวดดวงเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2563มาตรการแห่ง 4 ละเว้นค่าธรรมเนียมที่การชำระค่าน้ำประปา เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อชำระเปลี่ยนเคาน์เตอร์เซอร์วิส ด้วยกัน 7-11 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน-30 มิถุนายน 2563 และแห่งหนตะแคงสผึ่งผาย โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-วันที่ 30 มิถุนายน 2563มาตรการสถานที่ 5 ต่อเวลารับสารภาพชำระเปลี่ยนแม่สื่อรับชำระค่าประปาขนมจากข้างใน สิบ เวลากลางวัน ครอบครอง ข้างใน 20 เวลากลางวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือใบแจ้งค่าน้ำระดูเดือนที่ 4-มิถุนายน 2563