“หนังสือทางไกล…ถึงชนก” (The Journey) จอเงินสารคดีควานแลดูเลว สะกดรอยตามไป ในหลวง แผ่นดินแห่งหน ๙ ตั้งแต่อีกทั้งดำรงพระเยาว์แห่งหนบุรีกิโลซานซม จนถึงเสด็จนิวัติหวนกลับแหลมทอง

สมัยกว่า ๓๐๐ ทิวากาล นับจากวันที่ ๑๓ ตุลาคม พรรษาพ.ศ. ๒๕๕๙ ทีหลังการเสด็จสิ้นบุญสิ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมที่นาถบพิตร สถานที่นับเสร็จเสียคราวใหญ่แรงกล้าของก๊กประชาชนคนไทยทั่วราชอาณาจักร จอเงินสารคดี “จดหมายมุขห่าง…จดพ่อ” (The Journey) แล้วจึงได้มาถูกจัดทำขึ้นพร้อมด้วยค้อมสำนึกในที่บุญคุณ กับค้อมนึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมทุ่งนาถบพิตร ผ่านข้อความครั้นคราวกษัตริย์แผ่นดินที่ ๙ เสด็จตอก แห่ง เมืองกิโลกระเสือกกระสน แดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในที่ชันษาพุทธศก ๒๔๗๖ จวบจนถึงพระองค์เสด็จนิวัตำหนิติเตียนแหลมทองที่ชันษาพุทธศก ๒๔๙๔ เพื่อเสด็จขึ้นครองแผ่นดินอย่างเป็นทางการhttpv://youtu.be/cue8_xL-jP4โดนัท-จิตความบันเทิง ยอดเยี่ยมตระกูล ดารามีชื่อเสียง ซึ่งลงมารับหน้าที่ดำรงฐานะรวมหมดผู้กำกับหนัง โปรดิวเซอร์ กับผู้เขียนบทภาพยนตร์ เอ่ยถึงการทำหนังสารคดีภาพยนตร์สารคดี “จดหมายทางห่างไกล…จดชนก” (The Journey) กรณีตรงนี้ตวาด การตกลงใจที่จะก่อภาพยนตร์กรณีนี้ เกิดขึ้นตอนที่ดิฉันรับทราบข่าวร้ายพอวันที่ 13 เดือนตุลาคมพรรษาแต่ก่อน เป็นเหตุให้อีฉันทบทวนดูตวาดดิฉันจำต้องยืนขึ้นลงมาก่ออะไรเพื่อจะพระองค์ประสกเอ็งบ้าง ซึ่งตอนนั้นนั่งอยู่กับ โบว์-พรจิต กลางคืนเก้าิชช์ (โปรดิวเซอร์กับผู้เขียนบทภาพยนตร์) กับประจวบเหมาะกับดักที่รู้ข้อมูลตวาด ระอุในที่ลีซอเพิกถอนร์ ไซใดดาเรียวส ผู้ประพันธ์บันทึกกรณี “ตุ๊เจ้าพระบาทสมเด็จราชาด้วยกันพระราชาไทยที่กิโลกระเสือกกระสนน์” คว้าอยู่บุรีประเทศไทยเหมาะเหม็ง เราก็ปลงใจเร่งรีบลงมือกระทำกักคุมเลยโดนัท-ใจความบันเทิง ยอดเยี่ยมสกุลเพราะจอเงินสารคดีกรณีนี้ เสร็จรวมเล่มงานตะเวนสรรพสิ่งกษัตริย์แผ่นดินสถานที่ ๙ ในที่ชันษาพุทธศักราช ๒๔๗๖-๒๔๙๔ ผ่านพระราชหัตถเลขา และไปรษณียบัตร หมายรวมรูปฝีตุ๊เจ้าหัตถ์ วิดิแง่มุมพระราชทานสัมภาษณ์กับการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญสถานที่เจนมอบให้กิจธุระท่าน บอกกิจจาครั้นทีอยู่ตอก ในที่ นครโลกระเสือกกระสน ประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อที่จะดำรงศึกษาต่อด้วยกันกรณีสนพระราชหฤทัยที่ศิลป์เครื่องดีดสีตีเป่าและการบันทึกภาพ หมายรวมช่วงสถานที่ท่านทรงพบพานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นครั้งแรกสถานที่ Fontainebleau ชานนครปารีส สาธารณรัฐประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่ง ทั้งคู่พระองค์อยู่นิวักล่าวโทษไทย เพราะว่าบันทึกงานเดินทางไกลสรรพสิ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมท้องนาถบพิตร จะมีกรรมสิทธิ์การร้อยเรียงจ่ายพสกนิกรชาวไทยรู้ตวาดสิ่งใดสถานที่หล่อหลอมให้พระองค์ดำรงฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงฐานะสุดที่รัก และสิงในที่ดวงกมลของกลางเมืองชาวไทยจวบจวน ทุกเมื่อเชื่อวันตรงนี้“บันทึกมุขไกลลิบ…จรดชนก” (The Journey) ครอบครองภาพยนตร์สารคดีแห่งก้องกังวานแบ่งออกเห็นถึงแง่มุมปีกปะปนกัน สรรพสิ่งกษัตริย์แผ่นดินสถานที่ ๙ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์…จากกก.ซมซาน ถึงบางกอก ระยะทาง ๙๑๘๘ กิโล งานเดินทางไกลถือเอาดวงจันทร์ ถือเอาปี แต่ท่านไม่เคยทิ้งขว้างประชาชนของท่านเช่นเดียวกับพระราชเจือิธานที่พระราชทานไว้” โบว์-พรใจ ราตรีเก้าิชช์โบว์-พรจิต กลางคืนเก้าิชช์ โปรดิวเซอร์กับผู้เขียนบทภาพยนตร์ กล่าวขวัญกรณีชั่วของงานประมวลหลักพยานปะปนกัน ว่า ทรามมาก เพราะว่าแต่ละชิ้นนอกจากจักแนบปัญหาคดีลิขสิทธิ์หลังจากนั้นอีกต่างหากต้องประสานงานคดีการขออนุญาตจับโฆษณาชวนเชื่อ อันนี้จำเป็นจะต้องยกผลดีแบ่งออก โดนัท พ้นที่สามารถรวบรวมค้นหามาได้ ยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งเป็นเหตุให้เห็นถึงภาพสรรพสิ่งการแรมรอนด้านพระองค์แห่งทั้งหมดช่วงชีวิตว่าไม่ใช่เช่นนั้นข้อความง่ายเกิน รวมทั้งข่าวหลักฐานอื่นๆ อีกเต็มที่แห่งดิฉันคนไทยไม่เคยรู้ลงมาก่อนเช่นกัน แม้ว่าวันนี้เป็นโอกาสอันควรสิ่งงดงามแห่งคนไทยจักคว้าร่วมยอมรับแลดูจรครบครันกันสเตฟาน ลอมแผ่ร์ด้าน สเตฟาน ลอมแผ่ร์ ฝรั่งหนึ่งเดียวแห่งดำรงฐานะผู้อยู่เบื้องหลัง รับหน้าที่โปรดิวเซอร์หนังข้อความนี้ กล่าวว่า ขนมจากงานมองดูทีเซอร์ไปพร้อมด้วยร่วมหยุดข้อปลีกย่อยต่างๆ สิ่งของหนัง ทำเอาดิฉันที่สถานะที่ครอบครองชาวต่างชาติรู้เติบโตว่า ทำไมชาวไทยจรดมลัก ในหลวง รัชกาลที่ ๙ มากสัดส่วนตรงนี้ ด้วยกันตัวหนังเองก็สำคัญใจตวาด แม้จะเป็นชาวต่างประเทศหากได้แลดูแล้วจักแจ้งจดความรักสถานที่ชาวไทยประกอบด้วยทาบท่านอย่างแน่แท้ กับแม้ดำรงฐานะชาวไทยก็จะสูงสุดรู้ได้มาลุ่มลึกมากจรกระทั่งเก่าแก่อีกลีซอล้มเลิกร์ ไซใดดาเรียวสระหว่างที่ ลีซอยกเลิกร์ ไซไรดารีส ผู้ให้คำปรึกษาในที่การผลิตภาพยนตร์ ด้วยกันอีกต่างหากครอบครองบุตรชายสิ่งของอดีตสมัยซินแสที่ปรึกษาซีกพระองค์ สรรพสิ่ง พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๘และรัชกาลสถานที่ ๙ นอกจากนี้ อีกต่างหากเป็นนักเขียนบันทึกกรณี “ตุ๊เจ้าพระบาทสมเด็จราชาด้วยกันกษัตริย์แหลมทองแห่งกิโลกระเสือกกระสนน์” พร้อมด้วย เอ่ยถึงงานมีส่วนร่วมแห่งหนังสารคดีกรณีนี้ดุ สามัญต่อจากนั้นจักไม่ได้อวยจ่ายใครเข้าถึงธนสารสมบัติซีกพระองค์คล่องๆ โดยเฉพาะการพาจรโฆษณาชวนเชื่อเชิงการค้า แต่พอได้มาสนทนากับเจ้าเอ็งโดนัทต่อจากนั้นทำให้แจ้งในที่ดุอีฉันทำเพื่อจะเช่นไรและทุกสิ่งก็เห็นตามระดับเดียวกันจอเงินสารคดี “บันทึกมุขห่าง…ถึงบิดา” (The Journey) ทำขึ้นไปพร้อมด้วยค้อมนึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมท้องนาถบพิตร ตั้งแต่ชันษาพ.ศ. ๒๔๗๐ จด ๒๕๕๙ เพราะว่า ใจความสนุกสนาน ดียิ่งวงศ์ พรใจ รัตเก้าิชช์ ด้วยกันสเตฟาน ลอมแบร์ ภายใต้การให้คำปรึกษาสรรพสิ่ง ระอุแห่งลีซอยกเลิกร์ เซไหนดารีส บุตรชายสิ่งของนายเกลย์อง ซวนเซไหนดารีส อดีตสมัยซินแซที่ปรึกษาส่วนท่านสรรพสิ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมที่นาถบพิตร และดำรงฐานะนักประพันธ์บันทึกข้อความ พระพระบาทสมเด็จราชาด้วยกันกษัตริย์แห่งโลซานน์ และมีผู้สนับสนุนหลักเขตอย่างเป็นทางการ เช่น หุ้นส่วน ไทยเบฟเวอเรจ กำหนด (มวลชน) กองกลาง การร่อนแหลมทอง กำหนด (มวลชน) ดีแทค (บมจ. โทตะแคงิ่ล แอ็คเสียหลัก็ส คอมพอกพูนิเคชั่น) และหุ้นส่วน เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น กำหนด (มหาชน)เพราะประชาชนชาขวิดสาธารณะสถานที่ยั่ว สมรรถติดตามกับรับสารภาพเพ่งจอเงินสารคดี “จดหมายทางห่าง…ถึงบิดา” (The Journey) คว้าโดยเปล่าเสียค่าใช้จ่าย ติดสอยห้อยตามช่องทางและรายละเอียด ดังนี้ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ในที่ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ทั่วประเทศ เพราะแห่งวันที่ ๑๒ ด้วยกัน ๑๕ ตุลาคม ฉายสถานที่โรงหนังเอส เอฟ ที่อาณาเขตกรุงเทพฯ ด้วยกัน วันที่ ๑๓ – ๑๔ ฉายที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ทั่วประเทศ อัพเดทรอบฉายแสงแห่ง https://wwwมันสมองsfcinemacity.com/ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ แห่ง ห้องออดิทอเรี่ยมหอศิลป์กรุงเทพมหานคร ผลรวมทั้งมวล ๖ รอบ รอบๆส่องแสงในที่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ได้แก่ ๑๓.๐๐ นาฬิกา ๑๕.๐๐ นาฬิกา และ ๑๙มันสมอง๐๐ นาฬิกา กับรอบฉายแสงในที่วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม ตัวอย่างเช่น ๑๕.๐๐ น. ๑๗มันสมอง๐๐ น. กับ ๑๙มันสมอง๐๐ นาฬิกา โดยพระขนองการฉายรอบสุดท้ายประกอบด้วย Q & A กับดักผู้กำกับหนังระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ แห่ง แผ่งค็อก สกรีนนิ่ง รูม (Bangkok Screening Room) ศาลานาง ทั้งสิ้น ๙ รอบ อัพเดทรอบฉายสถานที่ https://bkksrมันสมองcom/moviesฉายแสงบนบานเที่ยวบินสายการบินไทย เป็นระยะเวลา ๒ ปี