TRUE H 3G: Give For Change ส่งโอกาส…สับเปลี่ยนชีพ

Give For Change ส่งโอกาต้มน้ำส…เปลี่ยนชีวิตโอกาสอันควรของนักเรียนทั่วประเทศกำลังรอคอยคุณอีกด้วยที่หวัง ทรูมูฟ เอช ชักชวนเจ้าเอ็งรวมกิจกรรมงดงามๆ ด้วยการคลิกลงคะแนนเสียงส่งโอกาสอันควรจรดวิทยาคารต่างจังหวัด 7 ที่ ยิ่งโหวตบริบูรณ์ทวีคูณโอกาสอันควรแยกออกลูกกลุ่มนี้ได้เข้าถึงเมธาว่องไว ด้วยกันสร้างคุณภาพทางการศึกษาแจกแช่มชื่นประกอบด้วยอนาคตกาล เพราะผ่านแอร์คอนดิชันการ์ด กับอินเทอร์เน็ต บนข่ายงาน 3G+ แห่งเร็ว พลัง และครอบคลุมจังตกขอบแห่งประเทศไทยจุดกำเนิดกิจกรรม “3G+ ส่งโอกาน้ำส…สับเปลี่ยนชีวิต”เพราะทรูมูฟ เอช มองเห็นถึงผลดีสิ่งของ 3G ที่มีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตสิ่งของชาวไทยในทุกๆ ข้าง แล้วจึงเตรียมการความพร้อมแจกชาวไทยได้มาใช้เทคโนโลยี 3G ชนิดทั่วกันและให้จังหวะที่เหนือชั้นกว่าเนื่องด้วยคุณภาพชีวิตชาวไทยวันนี้ ทรูมูฟ เอช อีกต่างหากให้โอกาสสร้างอนาคตแจกโรงเรียนแหล่งที่อยู่ไกล ได้มีโอกาสทัดเทียมชีวิตลูกณบุรี แล้วจึงจัดกิจกรรม “3G+ ส่งโอกาส เปลี่ยนชีวิตินทรีย์” อีกด้วยการชักชวนทั้งหมดพร้อมใจกันคลิกลงมติส่งจังหวะตรงนี้ไปจดเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดรวมหมด 7 โรงเรียน เมื่อครบถ้วน 10,000 คลิก ทรูมูฟ เอช จะแจกแอร์ตั้งการ์ด 3G+ ให้วิทยาคารเว้น 2 กอง เพื่อจะใช้คืนดำรงฐานะสื่อการเรียนการสอน ด้วยกันเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแหล่งความรู้แห่งหนเทิ่งตกขอบณพื้นโลก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดอีกทั้งสมรรถสัญจรไปมอบให้สื่อการศึกษา ด้วยกันแก้ไขวิทยาคารแห่งได้รับการคลิกยิ่งนักสุดขอบ พร้อมด้วยทีมงานทรูมูฟ เอช และคนเด่นจากทร่อง อะคาเดมี่ แฟนเทเชียร่วมส่งโอกาสอันควรได้แห่งหน…มันสมอง http://wwwมันสมองtruemove-hมันสมองcom/3G